Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. I mars 2019 ble Kari valgt inn i styret i borettslaget Tjensvold 3.

Kari er nytt styremedlem i borettslaget tjensvold 3Kari Eidem Idsø er nyvalgt styremedlem i Borettslaget Tjensvold 3. (foto: privat)

 

Styrelederen i borettslaget spurte Kari Eidem Idsø om hun kunne tenke seg å sitte i styret i forkant av generalforsamlingen i mars.

- Jeg forstod at det var vanskelig å finne folk til styret og tenkte at jeg var motivert til å bidra. Det er nesten som en plikt å bidra til det som trengs i borettslaget, sier Kari.

Men det er ikke første gang hun sitter i styret. For ti år siden gikk hun ut av styret etter fire år som styremedlem og to år som styreleder.

- Da tenkte jeg det var greit å slippe til nye og yngre folk. Men nå meldte behovet for styremedlemmer seg igjen.

Anbefaler kurs for nye styremedlemmer

For å forfriske kunnskapen om hva det betyr å sitte i styret, meldte hun seg på et av Bate sine gratis kurs for nye styremedlemmer. 

- Kurskvelden var meget bra med informative kursledere, forteller Kari. Mye har endret seg etter hun gikk ut av styret for ti år siden.

- Den gang hadde jeg tre bæreposer med ringpermer og løse ark. Det var vanskelig å holde oversikt. Nå er jo alt lagret i Styreportalen. Det er mye lettere å finne frem. Styreportalen sparer styret for mye tid, sier hun. 

- Jeg husker da jeg var helt ny i styret og ikke visste forskjell på et boligbyggelag og borettslag. En av de eldre styremedlemmene påpekte det. Jeg tror noe av det viktigste som ny i styret i dag er å sette seg inn i hva du kan gjøre i Styreportalen, ta kurs hos Bate og være klar over hvordan et borettslag styres og at Bate kan brukes som en støttespiller når man lurer på noe, råder Kari.  

Ta vare på verdiene

Kari har nå blitt pensjonist. Hun er opptatt av dugnadsånden i et borettslag og at alle skal bidra der de kan.

- Vi sitter på store verdier som vi må ta vare på. Jeg vil motivere beboerne til å være delaktige og ansvarsbevisste for fellesarealene. Kanskje kan vi samarbeide med borettslagene som ligger tett på. Folk skal få lov til å være anonyme hvis de vil, men jeg tenker vi kan si hei til hverandre og bidra med å stille på dugnad og generalforsamling, sier Kari.

Som styremedlem har hun tenkt å være tydelig og motiverende. 

- Jeg vil ta vare på dugnadsånden og tilrettelegge dugnadene på en måte som engasjerer beboerne. Jeg vil også minne beboerne på alle fordelene de har som Bate-medlemmer, at de bør installere appen og se medlemsfordelene på bate.no. Ellers vil jeg være åpen for å samarbeide med beboerne. Jeg håper på å finne min plass i styret og yte noe for fellesskapet, sier Kari. 

Her er kursoversikten hos Bate.

 

Til Batebloggen