mann og dame ser i prospekt
Henriette Bigset Johnsen med kollega og eiendomsmegler Magnus Oftedal.
Foto: Justyna Stachon, Impress

Skal du kjøpe bolig?

– Mange dårlige kjøp kunne vært unngått om man bare hadde satt seg litt inn i ting, sier eiendomsmegler Henriette Bigset Johnsen hos DNB Eiendom. Her er hennes tips for et godt boligkjøp.

Tekst: Sigmund Jensen, Impress Publisering
Publisert: 12.7.2023

Folk flest har nok en idé om hva de bør se etter når de skal kjøpe bolig, men det er fort gjort å glemme eller overse viktige ting.

– Skaff deg så god oversikt som mulig, råder Henriette, som hovedsakelig megler boliger i bruktmarkedet i Stavanger og omegn.

Les salgsoppgaven og tilstandsrapporten!

Første bud er å lese salgsoppgaven (prospektet), tilstandsrapporten og egenerklæringen nøye. Der finner du mange viktige opplysninger, blant annet om boligens generelle tilstand, det elektriske anlegget, VVS-anlegget, brann­tekniske forhold og hvilken tilstand viktige rom som kjøkken og bad er i.

– Er det TG3- eller TG2-bemerkninger? Det er det viktig å finne ut av. Men det er også viktig at du forstår merknadene, sier Henriette. – Det er tross alt forskjell på å måtte kjøpe nytt brannslukkingsapparat og å renovere badet. Sett deg inn i bemerkningene og hva de betyr for deg, råder hun.

Lyspære
Hva er egentlig en TG-bemerkning?

TG står for «tilstandsgrad» og har fire nivåer:

 • TG0 – ingen avvik
 • TG1 – mindre eller moderat slitasje, ikke behov for utbedring
 • TG2 – vesentlige avvik, behov for reparasjoner og utbedringer om få år
 • TG3 – store eller alvorlige av­vik, behov for umiddel­bare tiltak

Visning

Visningen er en viktig del av prosessen. Der kan du selv danne deg et inntrykk av boligen og om det er samsvar mellom beskrivelsene og den fysiske virkeligheten. Ta deg tid, det er en stor investering. Hvis du selv ikke er så erfaren, tar du med deg en som er det.

– Se i sikrings­skapet! oppfordrer Henriette. – Sjekk at det ikke har stått ukontrollert i årevis. Se etter løse ledninger og svimerker på kontakter. Sjekk varmtvannsberederen. Den er det mange som glemmer, men slike går også ut på dato. Og fremfor alt: Still spørsmål!

Finn ut hva som er gjort med boligen. Når ble badet tatt sist? Står det noe om fukt i rapporten? Spør om å få se det! Spør og grav, snakk med megler og selger, takstmann og forretningsfører.

– Du bør høre hvilke planer styret har framover og om det er noe som kan påvirke boforholdene og utgiftene dine, sier Henriette. – Hvis for eksempel rørene er gamle, så er det jo nyttig for deg å finne ut om de snart tenker å bytte dem.

De vanligste spørsmålene går på dyrehold, elbilladere og parkering. Det er nokså likt, enten kjøperne er unge eller eldre, kvinner eller menn.

Usynlige kvaliteter

Visse ting som er viktige for trivsel, trygghet, bo- og livskvalitet er usynlige i salgsoppgaven og rapportene. Hvordan er bomiljøet? Naboene? Stiller folk opp for hverandre? Hva kan man forvente? Hva med utsikt, støy, solforhold? Er det ryddig og ordentlig? Har borettslaget eller sameiet et godt styre, en forretnings­fører som har orden og følger opp?

– Slike kvaliteter gir en merverdi til kjøpet og boligen, sier Henriette. – Det kan være fornuftig å undersøke slike ting på egen hånd.

I de senere år har det blitt vanligere med sameier og borettslag der det legges opp til en mer kollektiv tenkning, at man skal bo sammen på en mer sosial måte og liksom skape sitt eget lille samfunn i samfunnet. Hun trekker fram Lervig Brygge Pluss som et godt eksempel på det. Men hvordan kartlegger man slike ting?

– Hvis det ikke er godt nok opplyst, må du spørre, sier eiendoms­megler Henriette Bigset Johnsen med et smil. – Spør og grav, så får du svar!

Lyspære
Tips til boligkjøperen
 • Les salgsoppgaven, tilstands­rapporten og egenerklæringen.
 • Sjekk økonomien i sameiet eller borettslaget.
 • Er det en vedlikeholds­plan? Det tyder i så fall på at styret har orden i sysakene.
 • Sjekk alle tilstandsgrader.
 • Ring styreleder og forretnings­fører. Er det mange utleieenheter? Hvordan er gjennomtrekken? Naboforholdene? Spør om alt du lurer på!
 • Sjekk uteområdene. Får du et godt førsteinntrykk? Det sier i så fall noe om styret, naboene og fellesskapet.
 • Sjekk bad og våtrom. Bruk alle sanser!
 • Om det er fliser eller dusj­kabinett kan være avgjørende for badets levetid.
 • Hvem har montert kjøkkenet? Sjekk at rør og stoppekraner er ok.
 • Se etter tegn til lekkasje under oppvaskbenken.
 • Se i sikringsskapet! Hvordan lukter det? Er det elektriske anlegget i orden?
 • Se etter løse ledninger og brunsvidde kontakter.
 • Hvordan er luften? Tett, inne­stengt luft, vond lukt på kjøkken eller bad, og kondens på vinduene er tegn på dårlig ventilasjon. Sjekk at vifter på kjøkken og bad fungerer som de skal.
 • Spør om det er registrert skade­dyr eller veggdyr i denne eller andre leiligheter i sameiet eller borettslaget.