Illustrasjon av leilighet i Fridas hage

Skal du flytte fra nedbetalt bolig til ny leilighet?

Flytter du inn i Fridas hage, kan du innfri din andel av fellesgjelden kort tid etter overtakelsen. Dette er en gunstig løsning for deg som skal selge en allerede nedbetalt enebolig.

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 12.10.2020

Finansiering av leilighet

Et borettslag blir finansiert gjennom innskudd fra kjøperne og et felles lån for alle boligene. Lånet kaller vi fellesgjeld, og du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig. En av de store fordelene med fellesgjeld, er at du får et lån med meget gode betingelser. Men, det er ikke alle som har behov for å ta opp lån for å finansiere en ny bolig. Kanskje eier du en allerede nedbetalt enebolig og vil bruke salgssummen til å finansiere leilighet?

IN-ordning gir frihet

I Fridas hage kan du gjøre nettopp dette. Her tilbyr vi nemlig kjøperne individuell nedbetaling – en såkalt IN-ordning. Det gir deg frihet til å selv bestemme hvordan du vil betale ned fellesgjelden. Ved å selge boligen du sitter på i dag, kan du betalte ned hele leiligheten kort tid etter overtakelsen. Da slipper du unødvendige rentekostnader knyttet til fellesgjelden og får større økonomisk handlingsrom.

La oss ta et eksempel:
Du vil kjøpe en leilighet i Fridas hage til 3 650 000 kr.

Her skulle du i utgangspunktet ha betalt et innskudd på 912 500 kr, og betjent resten av kjøpesummen over fellesgjeld. Din andel av fellesgjelden ville da vært 2 737 500 kr.

Lånet på fellesgjelden er avdragsfritt de første åtte årene, så da ville du kun betalt renter. For din bolig ville dette (med utgangspunkt i en rente på 1,3 %) tilsvare 3 011 kr i måneden. Etter ni år må du også betale avdrag på 7 695 kr per måned.

Velger du å innfri hele gjelden etter overtakelsen, slipper du framtidige renteutgifter og betaler kun driftskostnader til borettslaget.

Hva er driftskostnader?

Fellesskapet i et borettslag gir mange fordeler. Innkjøp av for eksempel bygningsforsikring, tv- / internettabonnement ogvaktmestertjenester blir gjort i fellesskap. Som andelseier betaler får du alle disse utgiftene, samt kommunale avgifter, over én og samme faktura. Det er dette vi kaller driftskostnader.

Vedlikehold og eventuelle reparasjoner av byggene blir også ivaretatt av borettslaget. Dette gjør det litt lettere å være boligeier. Styret i borettslaget sørger for at alt fungerer som det skal, og at nødvendige utbedringer blir utført.

Har du flere spørsmål?

Lurer du på noe mer om finansiering av ny leilighet i Fridas hage? Meglerne våre hjelper deg gjerne! Du kan ta kontakt på e-post eller telefon:

Espen Eide - ee@eie.no / 930 40 300

Rune Larsen - rl@eie.no / 930 44 902 


Se alle detaljer om Fridas hage