Bråtet borettslag blir oppgradert
Foto: Justyna Stachon, Impress

Oppgraderinger som varmer

I vinter har det blitt revet kledning på Bråde, mens de på Madlamark har kommet godt i gang med overgang til balansert ventilasjon. Målet med prosjektene er energieffektivering som kommer beboerne til gode - både på kort og lang sikt.

Tekst: Impress Publisering
Publisert: 15.5.2023

Denne artikkelen stod først på trykk i medlemsmagasinet Ditt Bate. Les hele magasinet her.

– Vi skal skifte kledning, lekter og vindsperrer, gjennomføre etterisolering og bytte ut vinduer, terrassedører og ytterdører. Så sett fra utsiden blir det jo helt nytt, sier prosjektleder i Bate, Roald Riska.

Reduserer varmetap

Prosjektet han sikter til er Bråtet borettslag på Bråde i Stavanger. I løpet av 2023 vil bygg for bygg bli fornyet i effektiviseringens ånd, og med gode resultat i vente:

– Når prosjektet er ferdig vil vi ha redusert varmetapet fra vegger med ca. 40 prosent, mens varmetap fra vinduer reduseres med ca. 24 prosent. I tillegg til å unngå kald trekk, vil tiltakene bidra til at de som bor her sparer strøm.

Boligenes CO2-avtrykk vil også bli redusert med ca. 23 prosent, forteller Riska.

Morten Braadland (t.v.) og Roald Riska fra Bate

De to prosjektlederne fra Bate, Morten Braadland (t.v.) og Roald Riska, sender ros til Bråtet borettslag og Borettslaget Tuftene.

I forkant av krav

Boligene sto ferdige i 2002–2003. Avdekking av råteskader av varierende art førte til at styret ønsket å ta grep for å oppgradere bygningsmassen. En helhetlig tilnærming skal sikre best mulig resultat, i tillegg til at oppgraderingen vil imøtekomme nye kvalitetskrav.

– Det er blitt strengere krav til både vegger, vinduer og dører. EU har også varslet at det vil komme nye krav for eksisterende boligmasse. Da er det bra å ligge i forkant, sier Riska.

Bedre inneklima

I Borettslaget Tuftene på Madlamark er det innsiden som teller. Overgangen til balansert ventilasjon vil nemlig forbedre inneklimaet betraktelig i de rundt 50 år gamle boligene, forteller prosjektleder Morten Braadland.

– Inneklimaet i Tuftene har vært utfordrende i lang tid, særlig for personer med astma og allergi. Nå har styret tatt tak, og tilbakemeldingen fra beboerne er at de ser frem til anlegget som vil stå klart i sommer.

Et balansert ventilasjonsanlegg leverer frisk og renset luft, samtidig som brukt luft trekkes ut. Varme fra den brukte luften overføres til luften som hentes inn, slik at du sparer energi på å varme opp rommet.

– Dette er et veldig godt anlegg for sunt inneklima, i tillegg til at det hjelper folk å spare strøm på den delen som går til romoppvarming.

Prosjektlederne berømmer styrene i de to borettslagene.

– Denne typen prosjekter vitner om proaktive styrer som ser folks behov, og som ligger i forkant. Det kommer beboerne til gode, sier Braadland.

Lyspære
Få oversikt over mulighetene i ditt boligselskap

Start med en energikartlegging av borettslaget/sameiet. Få mer info ved å trykke på knappen under.

Husk at dere kan få opptil 350 000 kr i kartleggingsstøtte fra Enova.

Mer info om energikartlegging