Boligblokk og rekkehus på Randaberg
Foto: Elisabeth Tønnessen

Nå kommer strømstøtten til borettslag og sameier

Forskriften som sikrer strømstøtte til borettslag og sameier er vedtatt. Slik fungerer det.

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 23.1.2022

Alle boliger skal få støtte

Mange reagerte da regjeringen i desember lanserte en krisepakke som ikke inkluderte felles strømforbruk i borettslag og sameier. Ganske raskt gikk lederen for Stortingets energi- og miljøkomité, Terje Lien Aasland (Ap), ut og presiserte at alle husholdninger skulle få støtte. En måned senere er forskriften som skal ivareta forbruk i boligselskap på plass.

Forskriften sørger i praksis for at felles forbruk i borettslag og sameier får samme støtte som private husholdninger: Staten dekker 80 prosent av det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime.

Støtten skal kun gis til husholdningsforbruk, og ikke til andre formål som for eksempel næringsvirksomhet. For å ivareta dette, er det tatt inn noen spesialregler:

  • Det blir ikke gitt støtte for fellesmålt forbruk som i sum overstiger 5 000 kWt per måned per boenhet. Boligselskapet må rapportere overskridelse til nettselskapet.
  • Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem skal også rapportere til nettselskapet hvis mer enn 20 prosent av oppvarmet areal brukes av andre enn boligselskapets husholdninger.
  • Nettselskapet skal justere stønadsbeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Strømstøtten gjelder strømforbruk fra desember 2021 til og med mars 2022. De fleste vil få utbetalt støtte for desember og januar neste måned.

NB! Da strømstøtten ble lansert, var beløpet staten skulle dekke satt til 55 prosent av det som oversteg en spotpris på 70 øre per kilowattime. Dette er siden oppjustert til 80 prosent, men i desember måned blir kun 55 prosent dekket.


Ønsker dere tilbud på forretningsførsel?

Kontakt oss gjerne! Vi gir tilbud uten forpliktelser.

Synnøve Rønnestad, Bate

Synnøve Rønnestad, salgsansvarlig Sør-Rogaland og Agder
synnove.ronnestad@bate.no / 97 65 21 85

Halfdan Krohn-Brekke, Bate

Halfdan Krohn-Brekke, salgsansvarlig Nord-Rogaland
halfdan.krohn.brekke@bate.no / 92 24 60 49