ladestasjon for elbil montert på lyktestolpeHer er et godt eksempel på elbil ladestasjoner for utendørs parkering. Fire biler kan lade samtidig. Løsningen er levert av Bate og Rønning/Zaptec. Foto: Njål Nessa 

 

Tekst: Alise Lea Tiller Publisert: 27. oktober 2018

 

Er borettslag/sameier pliktet å tilby elbillading? 

Sameier kan ikke nekte beboer å lade elbil uten saklig grunn. Vi tror det samme snart vil gjelde for borettslag, fordi Stortinget har bedt regjeringen om å fremme samme lovendring for borettslag. Selv om beboer ikke kan nektes lading, betyr det ikke at boligselskapet/styret også skal dekke utgiftene med ordningen.

Hva må tas hensyn til når det planlegges ladestasjon for elbil? 

Styret bør tenke langt fremover. Kanskje er det et par beboere som har elbil nå, men hvor mange er det antagelig om fem, ti år? Legg til rette for fremtidsrettet lading og behovsvurdering. Tenk på hvordan ordningen skal finansieres, administreres og hvordan parkeringen er organisert. 

Hvilken løsning er best for borettslag/sameier med utendørs parkering? 

Finn ut hvor mange ladestasjoner det er behov for og på hvilke parkeringsplasser de skal stå. På bilde øverst i saken ser dere et eksempel fra et av våre borettslag i Sandnes. Hver ladestasjon har to ladere, dermed kan fire biler lade samtidig her. Dette er en god ordning for borettslag/sameier som eier parkeringsplassen sin selv. Dersom kommunen eier parkeringsplassen, må dere bruke offentlige ladestasjoner eller ta kontakt med kommunen v/Miljøetaten. Stavanger kommune er også i gang med å ansette en elbilrådgiver.

Hvilken løsning er best for borettslag/sameier med innendørs parkering? 

Da er det best med tilsvarende løsning som Borettslaget Soltun har (se video nederst på siden). Her er det montert flatkabel i skinne. En slik skinne kan gå over tak eller vegg. Beboerne med behov for lading, kjøper sin egen ladestasjon som de kobler seg på skinnen med. Løsningen på Soltun er montert av Rønning/Zaptec. Strømmen fordeles slik at alle får like mye kapasitet, og ingen bruker mer enn det som er tilgjengelig. 

Hvordan bør ladestasjoner og ladingen finansieres? 

Borettslaget/sameiet bør legge til rette og betale for selve monteringen av infrastrukturen. Den enkelte beboer bør selv betale for laderen og strømmen som brukes. Strømforbruket kreves inn gjennom felleskostnader, for eksempel 250 kr i måneden for beboerne som har elbil. Styret bør sikre seg mulighet til å overvåke strømforbruket og justere månedsbeløpet etter hvert. 

 

Hva med borettslag/sameier som ikke har parkeringsplass, men soneparkering i gate?

Da bør beboerne med elbil bruke offentlige ladestasjoner. Kommunen jobber også med at man skal kunne lade bilen via lyktestolper, men det er usikkert når dette kommer på plass. 

 

 

Til Batebloggen