par som pusser opp
Foto: iStock

Medlemmene har talt: Dette er den mest populære medlemsfordelen!

Medlemmene våre har sagt sitt. Hva er vi gode på? Hva kan vi gjøre bedre? Og ikke minst: Hva er den mest populære medlemsfordelen?

Tekst: Joar Time
Publisert: 3.2.2023

Bates medlemsundersøkelse før jul resulterte i over 900 verdifulle tilbakemeldinger fra våre medlemmer.

– Jeg vil først og fremst rette en stor takk til alle som tok seg tid til å svare på medlemsundersøkelsen. Vi har fått «tatt tempen» og mottatt både ris og ros. Tilbakemeldingene er kjempeviktige i arbeidet vårt videre, sier Hege Stiegler, medlemssjef i Bate.

Den totale tilfredsheten øker

Resultatene fra medlemsundersøkelsen viser at den totale tilfredsheten med Bate øker.

– Medlemmene våre er svært lojale og jevnt over godt fornøyd, samtidig ser vi at vi fortsatt må jobbe for å gjøre flere kjent med medlemsfordelene. Økt kjennskap vil gi økt bruk, som igjen vil styrke tilfredsheten med både medlemstilbudet og medlemskapet totalt sett, sier Stiegler.

Undersøkelsen gir også en god pekepinn på hvilke medlemsfordeler medlemmene ønsker seg.

– Ett av fokusområdene i 2023 er å skaffe flere medlemsfordeler til de yngre. I så måte er det fantastisk å kunne starte året med å finne tonen med Mablisfestivalen hvor vi tilbyr medlemmene våre rabatterte billetter, sier Stiegler entusiastisk.

– I tillegg viste undersøkelsen at flere ønsket hjelp til å starte bonussparing. Her jobber vi med å gjøre det enklere for kunden å komme i gang, sier Stiegler.

Forkjøpsretten viktigst

Den viktigste årsaken til å bli medlem oppgis å være forkjøpsretten.

– Til tross for at forkjøpsretten er den viktigste grunnen til å bli medlem, avdekket undersøkelsen at det også er mangelfull kjennskap til hvordan den fungerer. Derfor ser vi på tiltak – spesielt overfor de yngre medlemmene – for å løfte frem denne fordelen i våre prosjekter, sier Stiegler.

Hele 250 medlemmer tok boligen på forkjøpsrett i 2022. Det er «all time high» i Bate.

Les mer om forkjøpsretten her

...og den mest populære medlemsfordelen?

Montér er den medlemsfordelen som ble benyttet mest av våre medlemmer i 2022.

– Vi jobber hele tiden for å skaffe den beste fordelen for deg som medlem i Bate. Følg med for spennende nyheter i 2023!, sier Stiegler.

Du finner alle Bates medlemsfordeler på bate.no.

dame i kontormiljø
Hege Stiegler, medlemssjef i Bate