tre mennesker snakker på kjøkkenet

Medlemmene har talt: Bate skal hjelpe de unge inn på boligmarkedet

Medlemmene våre har sagt sitt. Hva er vi gode på, og hva kan vi gjøre bedre? En tydelig tilbakemelding er at Bate skal hjelpe de unge inn på boligmarkedet.

Tekst: Bate
Publisert: 24.1.2024

Viktig å hjelpe de unge inn på boligmarkedet

Bates medlemsundersøkelse før jul resulterte i over 1200 verdifulle tilbakemeldinger fra våre medlemmer.

– Jeg vil først si tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på medlemsundersøkelsen. Vi får direkte innspill fra det mest verdifulle vi har – medlemmene våre. Tilbakemeldingene er kjempeviktige i arbeidet vårt videre, sier Hege Stiegler, som er medlemssjef i Bate.

78 prosent av medlemmene våre mener at Bates viktigste rolle er å hjelpe de unge inn på boligmarkedet.

– Bate har et viktig samfunnsoppdrag, og vi jobber aktivt med å bedre mulighetene for de yngre boligkjøperne. Vi har i løpet av 2023 startet en satsning mot de unge med kampanjen «Bate Ung – billetten til boligmarkedet» – i tillegg til at vi lanserte to nye boligkjøpsmodeller, LeieEie og DelEie, som gjør det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet, sier Stiegler.

Medlemssjef Hege Stiegler
Medlemssjef Hege Stiegler

God tilfredshet og lojale medlemmer

Resultatene fra medlemsundersøkelsen viser at den totale tilfredsheten med Bate er jevnt god.

– Medlemmene våre er svært lojale og jevnt over godt fornøyd, det viser at vi gjør noe riktig. Samtidig må vi gjøre oss fortjent til denne lojaliteten ved å sørge for at medlemskapet oppleves som verdifullt, og her kan vi bli bedre på å gjøre flere kjent med medlemsfordelene, sier Stiegler.

Medlemsfordelene har blitt viktigere for folk, og kundesenteret får spesielt gode skussmål fra medlemmene.

– Det er hyggelig å høre at medlemmene er fornøyde med den hjelpen de får når de kontakter kundesenteret. Høy servicegrad med kort svartid er noe vi etterstreber, sier Stiegler.

Medlemsundersøkelsen har også gitt verdifulle tilbakemeldinger på hvordan vi kan bli bedre på nyhetsbrev – både på innhold og hyppighet.

Forkjøpsretten viktigst

Den viktigste årsaken til å bli medlem er fortsatt forkjøpsretten. Men rundt halvparten svarer at de ikke vet hvordan forkjøpsretten kan benyttes.

– Rekordmange 321 tok bolig på forkjøpsrett i 2023 – over 70 flere enn i 2022. Det er ny rekord i Bate, og tallene gjenspeiles i medlemsundersøkelsen. Forkjøpsretten er den klart viktigste medlemsfordelen, sier Stiegler.

Montér og Odeon kino er medlemsfordelene som flest har benyttet seg av i 2023, mens Bohus, Montér, Stavanger konserthus og ODEON kino oppleves som de mest verdifulle medlemsfordelene.

- Vi jobber hele tiden for å skaffe den beste fordelen for deg som medlem i Bate. I 2024 kommer det nye spennende medlemsfordeler som vi mener vil passe mange, sier Stiegler.

Du finner alle Bates medlemsfordeler her.