Gassmåler
Foto: Mimzy / Pixabay

I år går avregningen i minus for de fleste

Betaler du en fast sum for energi gjennom året, et såkalt à konto-beløp? Da er sannsynligheten stor for at du snart får en ekstra regning.

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 2.12.2021

Bate gjennomfører hvert år avregninger for rundt 150 borettslag/sameier som har felles innkjøp av energi. Her har boligeierne betalt et fast beløp gjennom året. Det faktiske forbruket til hver enkelt blir lest av én gang i året, og da regner vi ut om boligeierne har betalt mer eller mindre enn de skulle.

Med kraftig prisvekst i strøm- og andre energikostnader, ser vi at de fleste dessverre kommer ut i minus i år. Du kan ha brukt akkurat like mye energi som i fjor, men de høye prisene gjør at kostnadene overstiger det faste beløpet du har betalt. Har du betalt mindre enn det forbruket ditt reelt sett har kostet, får du derfor en ekstra regning.

Bate sender ut fakturaer for ekstraforbruk i desember og fram til midten av januar. For noen få, som har betalt mer enn de skulle, går avregningen i pluss. De vil få tilbakeført penger på kontoen sin.

Du kan endre beløpet

Mye tyder på at energiprisene vil forbli høye utover vinteren. Det kan derfor være lurt å justere à konto-beløpet, det faste beløpet du betaler for energi, for å unngå en stor ekstraregning i 2022. Er borettslaget/sameiet ditt kunde hos Bate, kan du gjøre det via nettsidene våre:

Klikk her for å endre à-konto beløpet

Ønsker du hjelp til å justere beløpet, eller har andre spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte kundesenteret vårt:

Bate kundeservice
Bate kundeserivce

Merk – noen borettslag og sameier øker selv à konto-beløpet for boligeierne. Dette blir gjerne gjort for å unngå at det blir for stor forskjell mellom det borettslaget/sameiet må legge ut, og det eierne løpende betaler inn.