– Dette betyr at vi frafaller planene om å gjennomføre byggeprosjektet, sier Line A. Nyberg, konstituert administrerende direktør i Bate.

Lang prosess

Etter at Fylkesmannen i Rogaland fattet sin endelige avgjørelse 1. oktober 2020, har Bate og SV Betong jobbet videre med utvikling av prosjektet. Selskapene har sett på muligheten for å endre på byggene slik at de i enda større grad skulle harmonere med eksisterende bebyggelse og dermed tilføre en ny dimensjon og bli et positivt innslag i bomiljøet. I tillegg har det vært en kartlegging av grunnforholdene i området.

– Resultatet er at kostnadene blir såpass høye at prosjektet ikke vil være økonomisk forsvarlig, sier Jarle Aakre, som er en av eierne i SV Betong.