Planlagt bygning i Nedre Strandgate
Foto: Stav Arkitekter

Frafaller planer om bygging i Nedre Strandgate

Bate og SV Betong har besluttet ikke å tiltre opsjonen som gir dem rett til å bygge ut Nedre Strandgate 40 og 44 i Stavanger. Prosjektet var planlagt for to kombinerte nærings- og boligbygg, begge på fire etasjer.

Tekst: Bate
Publisert: 17.3.2021

Går ikke videre med byggeplaner

– Dette betyr at vi frafaller planene om å gjennomføre byggeprosjektet, sier Line A. Nyberg, konstituert administrerende direktør i Bate.

Lang prosess

Etter at Fylkesmannen i Rogaland fattet sin endelige avgjørelse 1. oktober 2020, har Bate og SV Betong jobbet videre med utvikling av prosjektet. Selskapene har sett på muligheten for å endre på byggene slik at de i enda større grad skulle harmonere med eksisterende bebyggelse og dermed tilføre en ny dimensjon og bli et positivt innslag i bomiljøet. I tillegg har det vært en kartlegging av grunnforholdene i området.

– Resultatet er at kostnadene blir såpass høye at prosjektet ikke vil være økonomisk forsvarlig, sier Jarle Aakre, som er en av eierne i SV Betong.

Line A. Nyberg fra Bate
Lene A. Nyberg, konstituert administrerende direktør i Bate.

Bates krav til prosjektene

Bate og SV Betong har mottatt innspill fra naboer, og har av den grunn vært ekstra opptatt av å drive prosjektet videre på en måte som bedre ivaretar kjernen i innspillene. Siden Bate er eid av medlemmene – og bygger for dem – er det ekstra viktig at prosjektene både er klimavennlige, tilfører nabolaget og byen nye kvaliteter samt tilpasses omgivelsene i enda større grad.

– Denne gangen greide vi dessverre ikke å oppfylle disse ønskene, sier Nyberg.

Dermed frafaller Bate og SV Betong planene om å bygge i Nedre Strandgate 40 og 44 i Stavanger.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med saken, kan du kontakte:

Jarle Aakre, SV Betong. Mobil: 901 44 365

Line A. Nyberg, Bate boligbyggelag. Mobil: 901 57 440