Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Nye regler for elbillading i borettslag og sameier

Elbil med lader i seg og portrettfoto av advokatfullmektig Anette Gausland

Beboere i borettslag og sameier har rett til å lade elbilen sin hjemme, men mindre det er svært god grunn til å nekte.

Publisert: 30. august 2019

 

Reglene gjelder allerede for sameier og er regulert i eierseksjonsloven §25. Reglene har blitt noe omformulert, men innholdet er svært likt. Det nye er at dette nå også skal omfatte borettslag. Regelendringen har nettopp vært ute på høring og det er usikkert når dette trer i kraft.

Likt for borettslag og sameier

- Reglene blir like for borettslag og sameier. Beboer har i hovedsak rett til å lade elbilen på parkeringsplass. Dersom beboer ikke har egen parkeringsplass, plikter styret å finne plass til elbillading på felles parkering, sier advokatfullmektig Anette Gausland i Bate boligbyggelag.

Det finnes noen unntak, men det skal mye til før styret kan nekte å tilrettelegge for elbillading.

- Styret kan ikke nekte med mindre de har saklig grunn. Saklig grunn kan kun være på grunn av brannfare eller at det ikke finnes egnet plass i borettslaget eller sameiet. Det som går på brannfare må kunne dokumenteres, og eksperter har uttalt at det ikke er større brannfare med en elbil i garasjen enn andre biler. Når det gjelder å ikke ha egnet plass til elbillading kan jeg ikke komme på et slik tilfelle. Det må være en særegen situasjon, sier Gausland.

Ikke uansett pris

Imidlertid har det kommet inn en kostnadsbegrensning i regelen som har vært på høring. Dersom montering av infrastrukturen til elbillader koster over ½ G per boligeier (som i dag tilsvarer cirka 48.000 kr), har ikke styret lov til å tilrettelegge for elbillading.

- Styret kan ikke påføre boligeierne en så høy kostnad. Kostnaden ved tilrettelegging for elbillading vil nok sjelden overstige dette beløpet per eier, så her er det også snakk om helt spesielle tilfeller, sier Gausland.

Må ikke avgjøres i fellesskap

Nytt i regelendringen er at tilrettelegging for elbillading ikke trenger å tas opp på generalforsamling/årsmøte. Det er styret som har beslutningsmyndighet når det gjelder om det skal legges opp til ladepunkt og om strømnettet skal/må oppgraderes.