Bates gartner Domonic Hocken blir intervjuet av Samina Bruket fra Impress Publisering
Foto: Impress Publisering

Doms grønne tips: Trebeskjæring

Bates gartner Domonic Hocken deler sine beste tips for beskjæring av trær.

Tekst: Bate
Publisert: 11.3.2021

Gartnerråd om trebeskjæring

Skal du beskjære trær, er det viktig å gå varsomt fram. Kombinasjonen motorsag og manglende kunnskap kan fort bli fatal for treet. Likevel mener Bates gartner Domonic Hocken at du ikke skal være redd for å prøve – spesielt hvis det er snakk om mindre trær.

Her deler han sine beste tips for beskjæring av trær:


Når skal du beskjære treet?

Vinteren er den optimale tiden for å beskjære trær. Når det er kaldt i været, og det ikke beveger seg så mye væske rundt i treet, kan du beskjære det uten å åpne for inntrenging av sykdom og sopp.

Men, du kan også beskjære treet på andre tider av året, spesielt hvis det er snakk om nødvendig vedlikeholdsbeskjæring. Hvis en grein knekker og det er fare for at den skal falle ned, er det bedre å beskjære den med én gang enn å vente til neste vintersesong.


Hvor ofte skal du beskjære treet?

Med mindre det er brukt en spesiell teknikk som krever hyppig beskjæring, holder det å beskjære ved behov. Tenk ikke bare på hvordan treet ser ut i dag – men hvordan det vil utvikle seg i løpet av de kommende årene. En av de vanligste feilene vi ser, er at folk venter for lenge. Treet blir for stort, og de forarger seg over lyset som er blitt borte. Da ender de fleste opp med å ta altfor mye. Venter du for lenge, risikerer du også at noen av greinene begynner å konkurrere om hovedstammens stilling. Det kan føre til svakheter i bærestrukturen.

Hvor skal du beskjære treet?

Det viktigste du gjør, er å sørge for at hovedstammen blir ivaretatt. Fjerner du hovedgreinen, har du satt første spiker i kista for treet. Alle trær har en beskyttelsessone som hjelper dem med å bevare hovedstammen og alt som ligger innenfor den. Denne må du ivareta så godt som mulig.

Er du i tvil, kontakt fagfolk.

Treets beskyttelsessone mellom hovedstammen og greinen
Foto: Impress Publisering

Beskyttelsessonen går som en krage mellom stammen og greinen. Det er viktig at du holder deg utenfor denne når du skal beskjære, slik at du holder hovedstammen trygg. La det heller stå litt igjen av greinen du skal ta bort. Restene av greinen vil forsvinne med tiden.

Nye skudd blir klippet av treet
Foto: Impress Publisering

Dette treet har blitt stuvet. Det er en teknikk som krevet hyppig bekjæring – minimum annethvert år. Også når du fjerner ny vekst, må du ivareta beskyttelsessonen mellom greinen du skal kappe og hovedgreinen den vokser ut fra. Kapper du for nært, risikerer du å skade hovedgreinen.

Forskjell på et rent og ujevnt kutt i treet
Foto: Impress Publisering

Ved beskjæring er det viktig med rene kutt. På greinen til venstre ser du et eksempel på det motsatte: Her har barken revnet og etterlatt seg et sår i treet. Skjer dette inn i beskyttelsessonen, mister treet sin beskyttelsesevne.

----

Doms grønne tips er fast spalte i vår nye podcastserie "Oppussingsmodus". Hør podcasten her!