Bate har målt kundetilfredsheten blant styrekundene

Dette mener dere om oss

Resultatene fra sommerens «temperaturmåling» er klar. Dette synes dere om årsmøteperioden og Bate.

Tekst: Karianne Haarr Nedrebø
Publisert: 2.9.2021

– I sommer har vi gjennomført en kort kundeundersøkelse for å sjekke om vi er på rett kurs. Vi ønsket også å lære mer om hvordan styrene har opplevd å bruke den digitale årsmøteløsningen vår, forteller Liv Marie Stangeland, som er leder for kunderådgivning i Bate.

Leder for kunderådgiverne i Bate, Liv Marie Stangeland

Undersøkelsen ble sendt ut til et tilfeldig utvalg av Bates kunder. Stangeland var spesielt spent på om pandemien, med færre fysiske møter og overgang til mer digitale løsninger, hadde påvirket tilfredsheten.


Økning i svært tilfredse kunder

– Alt i alt gir styrekundene våre oss karakteren 7,7 på en skala fra 1 til 10. Det er samme nivå som i fjor, sier hun.

Bate har satt seg som mål å øke andelen svært tilfredse kunder med fire prosentpoeng sammenliknet med i fjor.

– Denne undersøkelsen viste en økning på tre prosentpoeng. Det er en utvikling vi er godt fornøyde med, og som bekrefter at vi gjør mye riktig. Jeg er virkelig stolt av rådgiverne og regnskapsførerne våre, som gjør en kjempejobb med å løse utfordringer og skape gode kundeopplevelser.

Rådgiverne til Bate scorer imponerende 8,4, hvor pålitelighet, tilgjengelighet og oppfølging trekkes spesielt fram.

Digitalt vs. fysisk møte

Mer enn halvparten av de som svarte på undersøkelsen, brukte Bates digitale årsmøteløsning til sine generalforsamlinger og årsmøterer i år. 64 prosent gir løsningen en score på 5 og 6, cirka 20 prosent svarer 4, mens 15 prosent gir løsningen karakteren 3 eller lavere.

– Vi ser også at mange håper å få møtes fysisk igjen. Hele 69 prosent svarer at de ønsker seg et fysisk årsmøte i 2022, sier Stangeland.


Setter inn tiltak

I disse dager blir undersøkelsen gjennomgått i detalj av rådgiverteamet i Bate.

–I tilfeller hvor styreledere har pekt på problemer og ting som ikke fungerer godt nok, tar vi kontakt og setter inn tiltak, forteller Stangeland, og avslutter:

– Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. I november planlegger vi en større kartlegging, og håper på minst like stort engasjement da. Tilbakemeldingene vi får fra dere som er kunder hos oss, er det viktigste styringsverktøyet vi har.