Frost på vindu
Foto: Sergei Spas/Pixabay

Det kan fort bli kostbart dersom vannrør fryser og sprekker

Når strømmen er så dyr som nå, viser det seg at seks av ti nordmenn vil senke temperaturen for å redusere strømforbruket sitt og spare penger.

Tekst: Elisabeth Myhre
Publisert: 21.12.2021

I den forbindelse er viktig å huske på at man ikke senker innetemperaturen så mye at vannrørene fryser. Hvis du ikke har tilstrekkelig varme på i våtrom og rom med vannrør, kan du i verste fall få en avkortning på forsikringsoppgjøret dersom du får en frost- eller vannskade.

Husk å sørge for at bygningen er tilstrekkelig oppvarmet slik at du unngår frostskader. Uisolerte kjellere er ekstra utsatt.

Anbefalte tiltak for å unngå frostskader:

  • Sørg for at alle rom som inneholder vannrør har en temperatur på 10 grader eller mer
  • Lukk vinduer som er i nærheten av vannrør. Selv om gjennomsnittstemperaturen i rommet er over 10 grader, kan kulde og trekk fra vinduet være nok til at vannet i røret fryser
  • Unngå kald trekk på rør under lufteventiler
  • Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren
  • Steng hovedstoppekranen hvis du skal reise bort