Roald Riska, prosjektleder i Bate
Foto: Oscar Hammer Garrod

Derfor er det lurt å engasjere en prosjektleder når borettslaget/sameiet skal pusse opp

Å lede et stort rehabiliterings- eller oppgraderingsprosjekt krever mye tid og kompetanse. Les om hvilke oppgaver prosjektlederen må håndtere før og underveis i prosjektet.

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 5.7.2022

Har dere bestemt dere for å renovere eller tilføre noe nytt til bygningene eller uteområdene deres? Så bra, vi heier på dere! Godt vedlikehold er ikke bare en nødvendighet. Det spiller positivt inn på verdien til boligene, og gjør nabolaget deres til et ekstra kjekt sted å bo.

Stilt overfor et stort prosjekt, er det imidlertid mange styremedlemmer som kjenner ansvaret tynge. Det er ikke rart. Før dere i det hele tatt kan hente inn tilbud fra aktuelle leverandører, skal dere gjøre dere godt kjent med byggets tekniske tilstand og tydelig definere hva dere ønsker å få gjort. Hvis du eller andre i styret ikke er kjent med fagdisiplinene som skal inn i prosjektet, kan det være vanskelig å skille leverandørene fra hverandre og vite om tilbudene dere mottar svarer godt på oppgaven. Senere, når prosjektet kommer i gang, må dere regne med å bruke mye tid på oppfølging og koordinering, HMS-arbeid og informasjon til beboere.

Dette gjør at vi i de aller fleste tilfeller anbefaler styrekundene våre å engasjere en profesjonell prosjektleder – for eksempel fra Bate.

Prosjektleder og kunde på befaring
Foto: Kirsti Wilhelmsen

Dette hjelper prosjektlederen med:

Tilbudsfasen (forprosjekt)

For at dere skal få gode, relevante tilbud, vil prosjektlederen sette opp et detaljert konkurransegrunnlag. Av erfaring vil han/hun vite hvilke firma det er lurt å invitere til konkurransen. Fram mot tilbudsfristen, vil det ofte være mange detaljer som skal avklares. Noen ganger kan det også være nødvendig å forhandle om betingelser før en endelig avtale kan signeres.

Gjennomføringsfasen (hovedprosjekt)

Når en totalentreprenør er valgt, altså en leverandør som tar ansvar for å levere alt dere har behov for i prosjektet – sammen med eventuelle underleverandører, begynner gjennomføringsfasen. Da er det prosjektlederens oppgave å følge opp totalentreprenøren og passe på at leveransen blir som avtalt. Prosjektlederen vil også ta seg av en eventuell dialog med kommunen, arkitekt eller andre involverte parter.

Holder beboerne informert

Både før dere går i gang og underveis i prosjektet, er det viktig å holde beboerne godt informert. Alle må forstå hva som skjer, hvordan det berører dem, og hva de selv må gjøre i forbindelse med arbeidet. Prosjektlederen lager og deler ut informasjonsskriv, og deltar på eventuelle beboermøter.

Sikkerhet, helse og miljø

Allerede under forprosjektet vil prosjektlederen sette opp en sikkerhets-, helse- og miljøplan (SHA-plan), som gir viktige føringer for tilbyderne. Planen blir basert på en risikovurdering, som må oppdateres kontinuerlig under hele prosjektet. Det er viktig å få avdekket alle mulige farer, slik at det kan settes inn tiltak for å forebygge hendelser.

Når prosjektet er i gang, vil prosjektlederen gå jevnlige vernerunder på byggeplassen for å sikre at alle krav blir fulgt. Eventuelle avvik blir registrert og fulgt opp.

Inger Janne Karlsen, leder byggfornyelse i Bate
Lyst til å vite mer?

Er du nysgjerrig på hvordan Bate kan hjelpe dere med planlegging og oppfølging av vedlikehold og oppgraderinger?
 
Kontakt Roald Riska, leder byggfornyelse i Bate, for en uforpliktende prat!

Tel. 415 03 408

roald.riska@bate.no


Ønsker dere tilbud på forretningsførsel?

Kontakt oss gjerne! Vi gir tilbud uten forpliktelser.

Synnøve Rønnestad, Bate

Synnøve Rønnestad, salgsansvarlig Sør-Rogaland og Agder
synnove.ronnestad@bate.no / 97 65 21 85