Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Bates styreproff caser
For styret
Rolf Olavesen og Berit Aasland har lang erfaring med styrearbeid. Nå ønsker de å være styreledere i Bates borettslag og sameier.

Ingen som vil være styreleder? Ingen problem!

Fra og med januar 2020 kan Bate koble borettslag og sameier med profesjonelle styreledere.

Tekst: Alise Lea Tiller
Publisert: 20.12.2019
Foto: Alise Lea Tiller

Det er årsmøte/generalforsamling i borettslaget/sameiet og ny styreleder skal velges. Ingen har lyst. Folk er travle og usikre på hva jobben egentlig innebærer. Men det må velges en styreleder før møtet er ferdig. Til slutt blir det den som er minst uvillig.

Ofte er det ikke et stort problem å velge styre, men scenarioet ovenfor er heller ikke ukjent.

Nå tilbyr Bate å sette styrene i kontakt med profesjonelle styreledere, vi kaller tjenesten for Bates styreproff. Her er det mennesker som er kjent med styrearbeid og flere av dem har erfaring som styreleder i borettslag/sameie. Styreproff kan være relevant som i tilfellet ovenfor eller hvis styret står ovenfor en stor jobb for eksempel med rehabilitering og ønsker bistand i en periode.

Styreerfaring

- Jeg liker godt å jobbe med mennesker. I tillegg er det viktig å ivareta der folk bor. Vårt boområde er noe av det viktigste i livene våre, sier Rolf Olavesen som er en av kandidatene i Bates styreproff. 

Merittlisten hans er ingen spøk. Fra 1979 og frem til dags dato har han sittet i ti styrer, alt fra oljebransjen til skipsindustri til HMS, IT og et borettslag på Hundvåg. Han erfarer at mye av regelverket som gjelder styrer i privat næringsliv er de samme som for borettslag og sameier.

- Fra gammelt av var styrearbeid noe som middelaldrende menn i dress tok seg av. Bak lukkede dører tok de beslutninger. Styrearbeid er så mye mer enn det. Jeg vil bidra til å avmystifisere styrearbeid generelt, om det er for et borettslag eller det private næringsliv, sier Olavesen.

Som styreleder har han tenkt å være lyttende, rettferdig, tydelig og alltid informere beboerne om de store beslutningene som blir tatt. 

- HMS er også viktig for meg. Folk skal føle seg trygge i hjemmene sine og trygge på at lekeplassen som barna leker på, følger regelverket, sier Olavesen. 

Han er halvt pensjonist og halvt arbeidende innen konsulentvirksomhet. Han bor sammen med sin kone på Sunde og har to voksne barn som har flyttet ut.

- Jeg synes styrearbeid er spennende og gleder meg til å bidra, sier Olavesen.

Rolf Olavesen er interessert i styrearbeid, alt fra privat næringsliv til boligselskaper.

Lang yrkeserfaring med boliger

Pensjonisttilværelse i kombinasjon med styreverv er også noe Berit Aasland kjenner seg igjen i. Inntil hun gikk av med pensjon i mai i år har hun brukt sitt yrkesliv på å arbeide med boliger for Stavanger kommune. Med ansvar for kjøp, salg og forvaltning av kommunale boliger, har hun brukt mye tid på samarbeid med styreledere og Bate.

- Det er kjekt å få bruke kunnskapen videre. Jeg er opptatt av å lytte til beboerne og sørge for at alle skal ha det godt der de bor. Samtidig må det stilles forventninger til at beboerne selv skal bidra for å skape et godt miljø, sier Aasland.

Hun sitter i styret til omsorgsboliger på Ramsvig, men tenker hun har kapasitet til å være styreleder for et par til.

- Jeg kjenner best borettslagsformen, og kunne tenkt meg å være styreleder for et borettslag eller to til. Helst av en viss størrelse, sier Aasland.

En viktig nøkkel tror hun er å arrangere noe sosialt én eller to ganger i året, slik at beboerne vet hvem naboene er. Hun er opptatt av at borettslaget skal være godt vedlikeholdt, både bygningen og uteområdene. 

- Det skaper trivsel mens du bor der og en verdiøkning den dagen du skal selge, sier Aasland.

Berit Aasland er allerede styreleder for et boligselskap på Ramsvig, men hun har kapasitet til flere.

Ny tjeneste fra Bate

Aasland og Olavesen er to av styreproffene som Bate vil videreformidle til styrene som trenger det. 

Bate formidler kontakt mellom boligselskapet og den aktuelle kandidaten, og så blir dere selv enige om betingelsene. Styreproffene er altså ikke ansatt hos Bate, og Bate tar seg heller ikke betalt for å videreformidle kandidatene.

Interessert i Bates styreproff? Ta kontakt med din rådgiver i Bate.