En munter gjeng Bate-ansatte tar lunsjen ute en sommerdag i 2021
Foto: Oskar Hammer Garrod / Impress Publisering

– Bate er og skal være et godt sted å jobbe

Det sier Bates organisasjonsdirektør Kristine Landré Meling, som er glad for å kunne dele at Bate er sertifisert som en «Great Place to Work»-bedrift i 2022.

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 7.3.2022

Great Place to Work

Great Place to Work er en internasjonal sertifiseringsordning for arbeidsgivere. For å bli sertifisert, skal de ansatte bekrefte at de opplever stor grad av tillit, stolthet og fellesskap på arbeidsplassen. Det skjer gjennom en omfattende, årlig medarbeiderundersøkelse.

– Filosofien vår er enkel: Jo bedre arbeidsmiljø vi har, jo bedre produkter og tjenester kan vi levere. Derfor har vi jobbet systematisk med organisasjonskulturen gjennom flere år, og bruker Great Place to Work som et verktøy for å sjekke hvordan vi ligger an – både med tanke på egen utvikling og sammenliknet med andre bedrifter i Norge, sier Kristine Landré Meling, organisasjonsdirektør i Bate.

Kristine Landré Meling
Kristine Landré Meling (foto: Elisabeth Tønnessen)

Etter den årlige medarbeiderundersøkelsen i desember, fikk organisasjonsdirektøren gledelige nyheter fra Great Place to Work: Resultatene var godt innafor det som regnes som et bra nivå, og Bate er offisielt sertifisert som en Great Place to Work-bedrift i 2022. Bedriften scoret spesielt høyt på dimensjonene stolthet og felleskap, men samtlige dimensjoner ligger godt over kravet for å bli sertifisert.

– Vi har nå brukt Great Place to Work gjennom fire år, og blitt sertifisert i tre av dem. Målet er å bevare sertifiseringen også kommende år, og ikke minst fortsette å utvikle oss videre i positiv retning, sier Meling, og legger til:

– Dette er ikke bare viktig for oss som jobber i Bate, men også betryggende for de som søker jobb hos oss. De kan ha tillit til at vi vil skape gode rammer rundt arbeidsplassen, og vil inkludere dem i miljøet vårt.

Bates Great Place to Work-sertifisering for 2022
Hva er Great Place to Work?
  • Et program som kartlegger arbeidsmiljø i organisasjoner over hele verden
  • En egen undersøkelse, basert på over 30 år med forskning og datainnsamling, ligger til grunn for målingen.
  • Undersøkelsen blir årlig tatt av millioner av mennesker verden over.
  • Bedriftene som deltar, får avdekket styrker og konkrete forbedringsområder.
  • Undersøkelsen måler fem ulike dimensjoner; troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. For å bli sertifisert som «Great Place to Work» må bedriften ha en snittscore på minimum 70 prosent på tvers av de ulike områdene.
Se Bates sertifisering