Frustrerte styremedlemmer

Årsmøtet har innført en ulovlig vedtektsendring – hva skjer nå?

Iblant stemmer årsmøtet frem lovstridige vedtektsendringer. Dette må styret gjøre for å reversere endringen.

Tekst: Malén Stølen, advokat.
Publisert: 26.3.2024

Se for deg dette scenarioet:

Det er årsmøte i sameiet ditt, og en av sakene som behandles er å bøtelegge beboere som ikke møter opp til dugnad. Verken styret eller eierne opplever forslaget som problematisk – det stemmes frem med to tredjedels flertall, og innføres i vedtektene til sameiet.

I etterkant finner styret ut at vedtektsendringen er i strid med eierseksjonsloven, og dermed ulovlig å innføre.

Da er det vel bare for styret å fjerne endringen i vedtektene, er det ikke? Så enkelt er det dessverre ikke.

Må behandles på nytt årsmøte

Årsmøtet er sameiets øverste myndighet, og styret kan ikke overstyre vedtektsendringer som er bestemt av møtet. Dette gjelder også for forslag som i utgangspunktet er ulovlig å innføre i vedtektene. Styret kan aldri på egenhånd gjøre noen endringer i vedtektene.

Styret må derfor ta initiativ til å få saken behandlet av årsmøtet på ny, og da gjerne i et ekstraordinært årsmøte.

Forslaget om å få den ulovlige vedtektsendringen omgjort trenger på lik linje med andre vedtektsendringer to tredjedels flertall for å tre i kraft.

Husk at en vedtektsendring gjelder fra det øyeblikket den blir bestemt av årsmøtet. Det kan derfor være lurt å få vedtaket omgjort så fort som mulig.

PS! Regjeringen publiserte nylig en tolkningsuttalelse som beskriver styrets handlingsrom ved rettstridig vedtektsendring.