advokatkontor

Advokaten tipser: Arv, testament og fremtidsfullmakt

Få kontroll på hva som skjer med det du etterlater deg, og på hva som skjer om du blir syk og ikke lenger er i stand til å ta vare på deg selv og dine eiendeler.

Tekst: Joar Time

Å planlegge for fremtiden

Å planlegge for fremtiden er smart, men også lett å utsette. Hvem skal arve hva, og hva om du ikke lenger er i stand til å ta vare på deg selv på en god måte?

Vi har tatt en prat med advokat Angeline Haraldsen Riis i advokatfirma Bull Årstad. Hun har holdt flere kurs om temaet for Bate-medlemmer.

Arv

Hvem arver hva, og hva kan du selv bestemme, dersom du ønsker en annen fordeling av den formuen du etterlater deg enn arvelovens regler?

- Hvem som «automatisk» arver deg avhenger av familieforholdene. Er man barnløs og ugift, har man full råderett over formuen man etterlater seg. Har man barn og/eller ektefelle, har de ulike krav etter loven, sier Haraldsen Riis.

Lyspære
Hvem har krav på arv?
  • Livsarvinger (barn): deler 2/3 – inntil 15G (grunnbeløp i folketrygden) per arving, denne arveretten kan man ikke berøre
  • Ektefelle: 1/4, arveretten kan minimeres
  • Samboer med felles barn: Arver 4G, arveretten kan minimeres
  • Andre slektsarvinger har ingen krav, men dersom man er barnløs arver slekten automatisk dersom man ikke skriver testament

Testament

Dersom man ønsker en annen fordeling av det man etterlater seg enn det som følger av loven, må man opprette et testament.

- Det er strenge formkrav til hvordan et testament settes opp, og hvis kravene ikke er oppfylt risikerer man at hele testamentet er ugyldig og at arven fordeles etter loven. Derfor kan det være lurt å søke juridisk bistand. Det trenger ikke å ta lang tid for en advokat å opprette et testament tilpasset den enkeltes ønsker og behov – opprettelse av testament er etter hvert svært vanlig, sier Haraldsen Riis.

Om man ikke har barn eller ektefelle står man helt fritt til å testamentere bort alt man eier. Finnes det ikke et testament, kan situasjonen bli at fjerne slektsarvinger arver hele formuen.

- Ofte ville den avdøde foretrukket en annen løsning, for eksempel at formuen gikk til et veldedig formål. Men det krever altså at man oppretter testament, sier hun.

Advokat Angeline H. Riis
Det er strenge formkrav til hvordan et testament settes opp, og hvis kravene ikke er oppfylt risikerer man at hele testamentet er ugyldig og at arven fordeles etter loven.
Angeline Haraldsen Riis, Advokat

Fremtidsfullmakt

Mens et testament trer i kraft ved dødsfall, vil en fremtidsfullmakt opphøre ved dødsfall.

- En fremtidsfullmakt er en mer fleksibel løsning enn et offentlig vergemål, og trer i kraft når fullmaktsgiver på grunn av demens, alvorlig svekket helse ­– eller etter en alvorlig ulykke – ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv og sine eiendeler. Det er derfor viktig å tenke gjennom hva man ønsker skal skje om man kommer i en slik situasjon, sier Haraldsen Riis.

En fremtidsfullmakt må dateres og signeres av to myndige vitner som ikke har tilknytning til fullmaktsgiver. En fremtidsfullmakt trer først i kraft når fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

Lyspære
Hva kan fullmakten regulere?
  • Håndtere inntekter og utgifter, bank
  • Selge eiendeler som ikke lenger er i bruk
  • Dele ut gaver
  • Gjøre et foregrepet arveoppgjør
  • Representasjon mot offentlige myndigheter
  • Personlige ønsker om hvordan man vil bo og hvordan man vil ha det i denne fasen av livet

Ønsker du å ta en prat om disse temaene med en advokat? Bate-medlemmer får 20 % rabatt på veil. timepriser, og en halv time gratis konsultasjon per sak hos advokatfirmaet Bull Årstad. Se fordelen HER.