Mest relevante sider:
Aktuelt
Administrerende direktør paul boxill i bate

Vel inn i det nye året fortsetter Bates stødige vekst

– I 2020 skal vi fortsatt være ambisiøse og sette våre medlemmer og kunders behov først, slår administrerende direktør, Paul A. Boxill fast.

Tekst:
Publisert: 24.02.2020
Foto:

Han gleder seg over et år med solid omsetning og gode resultater. I skrivende stund er ikke årsoppgjøret signert, men Bate ligger an til et overskudd på 12,5 millioner.
Med nærmere 55 000 medlemmer er Bate en av de største medlemsorganisasjonene i regionen. 

– I fjor fikk vi 2 418 nye medlemmer, det er nesten 10 nye medlemmer hver arbeidsdag i 2019, sier Boxill og legger til:

–  Hovedfordelen med et boligbyggelags-medlemskap er forkjøpsretten. I årene som kommer skal vi stå på for å tilby medlemmene våre flere nye boliger, gode bomiljø og enda bedre tjenester. 

Bygger nytt

I fjor ferdigstilte Bate 40 nye boliger på Goaleitet i Randaberg, og i 2019 ble i alt 109 boliger påbegynt; 42 leiligheter i Fridas hage i Hillevåg, 59 leiligheter i Møllekvartalet og 8 rekkehus på Hovemarka, begge disse i Sandnes. I tillegg inngikk Bate et samarbeid som gav medlemmene forkjøpsrett til 71 boliger på Madla i Stavanger. 

– I 2020 planlegger vi å starte byggingen av ytterligere 116 boliger, ett prosjekt ligger i Stavanger, to i Sandnes, sier en fornøyd administrerende direktør. 

Bate har i tillegg en solid tomtebank som vil gi god aktivitet i årene fremover. Nye tilskudd i fjor ble én spennende tomt på Våland i Stavanger og én i Jåttåvågen. 

Etablert på Haugalandet

I september i fjor åpnet Bates nye kontor i Haugesund. Boxill sier at det nye kontoret bare er starten på en langsiktig og strategisk satsing. 

– Vi har kommet for å bli på Haugalandet. Vi skal etter hvert tilby et stort spekter av tjenester, og ønsker å ansette flere. Bate er rigget for vekst, og det er viktig å være i posisjon når Rogfast står ferdig og det blir et felles arbeids- og boligmarked i Haugesund og Stavanger.

- Vår jobb skal gjøre livet enklere

Bates viktigste oppgave har alltid vært å bygge og passe på boliger. Samtidig skal det være godt å leve mellom husene. I tillegg trekker Boxill fram at Bate skal bidra både i hjemmet og rundt hjemmet. 

– I 2019 samlet vi my innsikt for å få mer kunnskap om hva kundene ønsker av oss. Flere innspill gikk på at de ønsket hjelp i hjemmet, noe som igjen resulterte i appen Fiksa.
Målet med tjenesten er å gjøre det enkelt å få hjelp til hverdagsoppgaver fra noen du stoler på. Enten det er hjelp til å henge opp noen bilder eller en TV, det elektriske anlegget, rørleggertjenester, hagestell, festplanlegging eller hva det måtte være. 

– I 2020 skal vi fortsette med å lære mer om våre kunder og medlemmer, for å bli enda bedre på å imøtekomme behov og gripe nye muligheter. 

Grønne kroner skal inspirere til grønnere bomiljø

For å oppmuntre til bærekraftige løsninger og gode sosiale fellesskap, lanserer Bate i februar et fond med den startkapitalen som kan trenges for å løfte smarte prosjekter og plassere dem pent ned som jordfast virkelighet. 

– Vi vet at mange av beboerne i boligselskapene går omkring med små og store ideer som kan gjøre hverdagen bedre for fellesskapet. Det vil altså vi i Bate bidra til, sier Boxill.
Bate har dessuten besluttet å BREEAM-sertifisere alle nye boligprosjekter som bygges på tomter som kjøpes fra 1. januar 2020 og utover. BREEAM-NOR er den mest brukte og sikreste kvalitetssikringen innenfor bygg. Prosjektene skal sertifiseres på minst nivå «Good». 

«Leie-eie», vårt viktigste samfunnsoppdrag

– De som kjenner godt til Bate vet at vi stadig kjemper en kamp for å få bygge flere leie-eie boliger, og hjelpe unge ut på boligmarkedet. Vi har en god dialog med våre lokale politikere i Stavanger som ønsker leie-eie hjertelig velkommen, men vi vil gjerne ha flere kommuner med på laget. Samtidig er vi avhengig av at Husbanken får lov til å gi startlån til ressurssterke unge uten egenkapital, en gruppe som foreløpig ikke blir prioritert, sier Boxill og slår samtidig fast at Bate fortsatt skal være en sterk pådriver for denne gruppen.