illustrasjon av dame med byggeplasshjelm foran heisekraner
Tilleggstjenester

Teknisk bistand

Vi tilbyr teknisk rådgivning i situasjoner hvor dere har behov for faglig vurdering og støtte – fra akutte bygningsskader til større forprosjekt.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Tilstandsvurderinger
  • Oppfølging av akutte bygningsskader
  • Utredning, valg og prioritering av ulike alternativer
  • Forprosjekt som gir styret et godt beslutningsgrunnlag for å avgjøre om dere skal gå videre med et oppgraderings- eller vedlikeholdsprosjekt
  • Lånesøknader
  • Beboerinformasjon
  • Anbudsunderlag
  • Kvalitetssikring av entreprenører og leverandører
  • Kontraktinngåelse med entreprenører og leverandører

Vi hjelper dere også med å koordinere vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter. Les mer om prosjektledelse fra Bate her.