Bate bistår styrer i borettslag og sameier med prosjektledelse
Tilleggstjenester

Prosjektledelse

Skal dere oppgradere eller rehabilitere bygg eller parkanlegg? Da kan vi tre inn som deres representant og bistå dere med å ivareta styrets forpliktelser som byggherre

Vi sørger for et godt konkurransegrunnlag og følger opp framdriften og økonomien i prosjektet. Vi er kontaktpunkt mot kommunen, arkitekt, entreprenører og andre parter. Vår rolle er å ivareta styrets interesser på best mulig måte og redusere arbeidstrykket for styret. Med lang erfaring fra prosjekter i en rekke ulike boligselskap, har vi de beste forutsetninger for å oppnå gode resultater.