Grønne kroner over skrivepult
Tilleggstjenester

Lønnsadministrasjon

Vi kan hjelpe dere med utbetalinger til egne ansatte. Vi kan også hjelpe dere med å håndtere innskuddspensjon, administrere personalforsikringer og sykemeldingsoppfølging.

Honorar for lønnsadministrasjon faktureres fortløpende etter medgått tid.