Energikartlegging av borettslag og sameier
Tilleggstjenester

Energikartlegging

En energikartlegging er styrets første steg mot et miljøvennlig og energi-/kostnadsbesparende borettslag/sameie. Den gir informasjon om hvilke energitiltak som passer for dere, og gevinstene ved å utføre dem.

Lyspære
Støtteordninger

Enova gir økonomisk støtte til borettslag og sameier som vil energieffektivisere. Vi hjelper dere med alt rundt søknadene.

1) Støtte til energikartlegging

Enova dekker inntill 350 000 kr av summen for en energikartlegging.

2) Støtte til energioppgraderinger

Enova dekker inntil 30 % av kostnaden for energioppgraderinger. Dere må ha gjort en energikartlegging for kvalifisere til denne støtten.

Hvorfor utføre energikartlegging?

Vil dere senke energiutgiftene til boligselskapet og beboerne? Ja, da bør dere starte med en energikartlegging.

Dette er første steg mot å gjøre bygget deres klart for fremtiden. Kartleggingen er spesialtilpasset for ditt boligselskap, og gir dere svar på innsparingspotensialet ved å utføre de anbefalte tiltakene.

Fordeler ved energieffektivisering

  • Reduserer energiutgifter for borettslaget/sameiet og beboere
  • Øker boligverdi
  • Høyere energiklassfisering
  • Miljøvennlig
  • Bedre inneklima

NB! Nye EU-regler vil føre til at mange borettslag og sameier må energieffektivisere frem mot 2030.

Fire-etasjers boligblokk
Mange bygg har mye å vinne på å energioppgradere.

Slik fungerer en energikartlegging

1) Fyll ut skjemaet på denne siden, og bli kontaktet av en av våre energirådgivere.

2) Energirådgiveren forteller om kartleggingen og gir dere et pristilbud.

3) Styret vedtar en energikartlegging, og vi starter arbeidet. Vi sender også inn nødvendige dokumenter til Enova slik at dere får økonomisk støtte til kartleggingen.

4) Energikartleggingsrapporten gir oversikt over anbefalte tiltak, samt kostnad, effekt og lønnsomhet av disse. Rapporten gjennomgås sammen med styret.

5) Styret avgjør videre hvilke tiltak de ønsker å utbedre.