Advokatene i Bate
Tilleggstjenester

Advokat og juridisk bistand

Bates advokatavdeling har spisskompetanse på fast eiendom og tvister i boligselskap.

I boligselskaper hvor mange bor tett, er det ikke uvanlig at det oppstår noen tvister. Det kan for eksempel være uenigheter om vedlikehold, fordeling av felleskostnader, tolkning av vedtekter eller leverandørtvister. Da er det godt å ha en profesjonell partner i ryggen som kan jobbe fram gode løsninger.

I Bate har vi en egen avdeling med advokater som har med spisskompetanse på fast eiendom og tvister i boligselskap. Vi har lang erfaring med alt fra konflikthåndtering til gjennomgang av kontrakter, og tilbyr både rådgivning og rettshjelp.

Advokattjenester faktureres vanligvis på timebasis, og vi hjelper dere med å undersøke om kostnadene kan dekkes av forsikringen. Kjennskapen vi allerede har til dere som forretningsfører, gjør at vi raskt kan sette oss inn i saken og dra nytte av tidligere historikk.


Gode råd til deg i styret

I vår faste spalte "Spør advokaten" gir vi råd om forskjellige problemstillinger kundene våre opplever.

Gå til "Spør advokaten"