Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Om oss
  3. Styret i Bate

Styret i Bate

Styret er valgt av generalforsamlingen i Bate og samarbeider med ledelsen om å legge strategi, organisere virksomheten og ivareta interessene til eierne av boligbyggelaget – medlemmene våre. 


Harald Martin Gjøvaag, styreleder i Bate fra juni 2020

Harald Martin Gjøvaag

Styreleder

Tor Sigurd Selseng, ansattes representant i styret i Bate

Tor Sigurd Selseng

Styremedlem

Jan Erling Danielsen, styremedlem i Bate

Jan Erling Danielsen

Styremedlem

Cecilie Melbye

Styremedlem

Inger Janne Karlsen, ansattes representant i styret i Bate

Inger Janne Karlsen

Styremedlem

Marion Svihus

Styremedlem

Hans Egil Jakobsen, styremedlem i Bate

Hans Egil Jakobsen

Styremedlem