Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Om oss
  3. Styret i Bate

Styret i Bate

Styret er valgt av generalforsamlingen i Bate og samarbeider med ledelsen om å legge strategi, organisere virksomheten og ivareta interessene til eierne av boligbyggelaget – medlemmene våre.


  • Erik Tjemsland, styreleder
  • Cecilie Melbye, styremedlem
  • Jan Erling Danielsen, styremedlem
  • Hans Egil Jakobsen, styremedlem
  • Trine Eide Fossmark, styremedlem
  • Inger Janne Karlsen, styremedlem
  • Tone Høyland, styremedlem