If Forsikring

Medlemmers egen forsikring

Som Bate-medlem får du:

2 % bonus på alle dine forsikringer

70 % startbonus på bil + 70 % startbonus til dine barn dersom du har hatt dine forsikringer i If i to år eller mer

Gratis innbo-, reise- og ulykkesforsikring til deg mellom 18 og 26 år (#ung - If Start, gjelder første år).

Gratis flytteforsikring

Gratis ID-tyveriforsikring

Bestill forsikringer her
Lyspære
Slik får du bonus: