Skademelding

Husk! Når en skade oppstår skal styreleder informeres så fort som mulig.

Skader relatert til skjeggkre og/eller sølvkre trenger ikke meldes til oss, men tas direkte med Anticimex av beboer eller av styret. Kontakt Anticimex på telefon 414 14 128, og oppgi boligselskapets navn og adresse.

Dersom boligselskapet har forsikringsavtale med If eller Tryg, bruk dette skjema til å melde fra om en skade.

Forsikringen dekker ikke skader på innbo eller gjenstander som sykler, plenklippere, snøfresere og hagemøbler. Dersom boligselskapet ikke er forsikret gjennom If eller Tryg, må du ta direkte kontakt med boligselskapets forsikringsselskap.

Dersom det oppstår en skade som krever umiddelbar handling etter arbeidstid eller i helger, kan du kontakte If på telefon 02400, Tryg på telefon 51 57 70 10 eller boligselskapets vaktordning.

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Er du usikker på navn, kontakt styret eller spør oss i chatten.
På hvilken adresse skjedde skaden?

Hva har du gjort for å stoppe/begrense skaden? Eks. Lagt ut håndkle ved vannlekasje.