Husk at når det oppstår en skade skal styreleder informeres så fort som mulig.

Dersom boligselskapet har forsikringsavtale med If, kan du bruke dette skjemaet til å melde fra om en skade.

Forsikringen dekker ikke skader på innbo eller gjenstander som sykler, plenklippere, snøfresere og hagemøbler. Dersom boligselskapet ikke er forsikret gjennom If, må du ta direkte kontakt med boligselskapets forsikringsselskap.

Dersom det oppstår en skade som krever umiddelbar handling etter arbeidstid eller i helger, kan du kontakte If på telefon 02400 eller boligselskapets vaktordning.

Personalia
Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Om skaden