Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Styret pa Facebook
For styret
tre portretter og facebooklogo

Styreledere: - Derfor er styret på Facebook

Her er tre styreledere sine Facebook-råd og rutiner.

Tekst: Alise Lea Tiller
Publisert: 29.11.2019
Foto: Privat

Andreas Kvist fra Borettslaget Saxemarka 3

- Vi bruker Facebook som den foretrukne kommunikasjonskanalen mellom styret og beboer. I tillegg henges det opp lapper i trappeoppgangen, men det samme kommer også på Facebook. Jeg tror vi har fått med oss de fleste beboerne der nå. De får en ekstra måte å kontakte styret på, i tillegg til e-post. Beboerne tar gjerne kontakt på messenger og får også svar der. Da har vi historikken i saken også. Kommentarfeltet blir ikke brukt til styresaker. Vi har hatt litt klager i kommentarfeltet, men ikke mye. 

- Alle i styret har administratorrettigheter, det er greit for å fordele arbeidet og at man kan se hvilket svar beboerne har fått. «Nytt fra styret» og å svare på spørsmål i messenger er det vi bruker Facebook mest til.

Bente Rønne, Parkveien 29 Borettslag

- Styret informerer på oppslagstavle og på Facebook, men kommunikasjonen på Facebook knyttSter oss tettere sammen. Her legger styret og beboere ut hyggelige bilder fra dugnad og sammenkomster. Alt er veldig digitalt i dag, det er sånn folk kommuniserer. En gang vi hadde kjøpt nye hagemøbler så hadde jeg ikke tid til å montere de da det ble levert. Jeg spurte beboerne om hjelp på Facebook og fire-fem stykker møtte opp og monterte møblene, og belønnet seg selv med et glass vin etterpå. 

- Det handler om å sette regler for at det skal være hyggelig. Hvis naboen bråker sent på natt, så banker du på og sier ifra i stedet for å skrive sur kommentar på Facebook. Jeg anbefaler andre styrer å komme seg på Facebook. 

Andre Oaland, Sameiet Støperikvartalet/Bystasjonen

- Facebook er en effektiv kanal som når mange på kort tid. Vi bruker det for å få ut praktisk informasjon. Dialogene med beboer tar vi ikke på Facebook. Når vi legger ut praktisk informasjon så sier vi at de må ta kontakt på e-post hvis de har spørsmål. Vi har et stort sameie med mange beboere, og opplever at folk får det med seg hvis vi skriver på Facebook. Vi har en lukka gruppe som folk må søke om å få være med i. Det krever litt vedlikehold å passe på at de som er i gruppa er de som skal være der, altså beboerne. Når folk flytter ut så må de slettes.

- Jeg anbefaler å bruke Facebook som et supplement til andre kommunikasjonskanaler, for praktiske opplysninger. Det er viktig å sette retningslinjer og jeg anbefaler at gruppen er lukka. Noen i styret bør få ansvar for å følge opp at det til enhver tid er de rette medlemmene i gruppa. 

 
tre portretter og facebooklogo
Bente Rønne (fra venstre), Andreas Kvist og Andre Oaland er styreledere i borettslag/sameier som bruker Facebook.