bilde 1: damer med ekornbamser, bilde 2: damer i sofa
Lilja Ånadal (venstre) og Monica Tangen Dysjaland er «frelsesarmédamene».
Foto: Justyna Stachon, Impress

Store hjerter, lange armer

Når livet med stor L rammer og blir i tyngste laget, trør familiekontaktene i Home-Start støttende til.

Tekst: Sigmund Jensen, Impress Publisering
Publisert: 12.7.2023

Støtte i hverdagen

– Men vi er ikke et tiltak, sier koordinatorene Lilja Ånadal og Monica Tangen Dysjaland samstemt. – Vi er et tilbud.

De to har kjent hverandre i 32 år og vært kolleger i et drøyt år. Fra de trivelige lokalene i Kvitsøygata driver de Home-Start Familiekontakten, et program for familier som har behov for litt støtte i hverdagen.

– Familiene er så ulike som Østen og Vesten, sier Monica. – De kommer fra alle verdensdeler og alle samfunnslag.

– Det er rett og slett Kari og Ola som har gått tomme for krefter, supplerer Lilja.

Stor pågang

Det er ulike grunner til at kreftene tar slutt. Noen familier kan ha barn eller voksne med særlige behov eller krevende diagnoser, det kan skyldes dødsfall og sorg, eller rett og slett at man er ny i landet og ikke kjenner noen.

Du skal ikke kimse av hva en kaffeprat kan utrette!
Lilja Ånadal

Home-Start ble startet opp i Stavanger i 2018, i forbindelse med et områdeløft for bydelene Storhaug og Hillevåg, og dekker i dag hele kommunen. Frelsesarmeen drifter programmet sammen med Stavanger kommune og Home-Start Norge. Standardoppdraget er 6 måneder og maks et år.

– Hvis familien står på samme sted etter et år, er det ikke sikkert det er Home-Start som er det riktige for dem, forklarer Lilja.

Det er stor pågang av familier som ønsker støtte. I 2022 var det 26 familier i systemet som hadde en familiekontakt. – Det er en styrke i det å be om hjelp, sier Monica. – Og det er en styrke i å ta imot hjelp.

dører med lokale navn
Rom og kontorer i Kvitsøygaten har lokale Storhaug-navn. Home-Start hører til i Jammerdalen.
Foto: Justyna Stachon, Impress

Tre pilarer

Home-Start bidrar i utgangspunktet med tre ting: avlastning, foreldrestøtte og nettverk. Avlastning dreier seg om pause i hverdagen. Foreldrestøtten handler om å bli trygg i foreldrerollen. – Mange kjenner på utilstrekkelighet, forteller Monica. – Vi forsøker å bygge dem opp, vi gir dem bekreftelse og oppmuntring.

Nettverk handler om flere ting, blant annet det sosiale. Hvor finner du akti­viteter å drive med og steder å være? Hvor er fellesskapene du kan trives i? Babysvømming? Fotballtrening? Leksehjelpen? – Når bare det å sette på klesvasken føles helt uoverkommelig, har du ikke krefter til disse tingene, sier Lilja.

Det er da familiekontakten trør støttende til! Ikke nødvendigvis med å bli med på aktivitetene, men med å sitte sammen med familien og finne ut av disse tingene.

damer i sofa snakker
Det er et givende fellesskap i Kvitsøygata. Her har f.v. Oda Skagseth, Edle Lerang Nes, Marianne Lunde og Camilla Aas i Stavanger kommune morgen­møte. Lilja og Monica er «frelsesarmédamene».
Foto: Justyna Stachon, Impress

Familiekontaktene

Den typiske familiekontakten er over 20 år, har erfaring med barn, er en ansvarsfull og lyttende samtalepartner, støtte og veileder, og bidrar til at familien utvider nettverket sitt. Erfaringsmessig oppstår det mange fine relasjoner som noen ganger også vedvarer etter at oppdraget er avsluttet.

Lilja og Monica er opptatt av match, at kjemien stemmer mellom familien og kontakten. Forberedelseskurset som alle frivillige må ta, gir koordinatorene en god anledning til å bli kjent med familiekontaktene. Det er viktig at alle føler seg trygge og ivaretatt i relasjonen.

– Det er alltid åpne kanaler inn til oss, sier Lilja. – Ingen skal stå alene.

Frivillig.no har vært viktig i rekrutteringen, og Lilja og Monica har vært litt rundt overalt for å fortelle om hva de driver med. De har blant annet hatt stand på konferanser, stått igjen etter konserter i Petrikirken, besøkt jordmorforeningen og Skipper Worse. I tillegg samarbeider de med Stavanger kommune, Nav, helsestasjonene, pårørendesenteret og barneverntjenesten.

Lyspære
Home-Start er 50 år!


«Magiske hverdagsøyeblikk – medmenneske til medmenneske»

  • Gratis program for familier som mangler støttespillere, trenger avlastning eller veiledning i foreldrerollen.
  • For familier med minst ett barn under skolealder.
  • Startet av Margaret Harrison i Leicester, England, i 1973.
  • Norge har 46 avdelinger, godkjent av Home-Start World Wide.
  • Home-Start Stavanger er driftet av Frelsesarmeen.
  • Logoen er et gammelt keltisk symbol for vennskap.
  • Verdiene er likeverd, respekt, mestring og glede.
  • Visjonen er at alle foreldre i en utfordrende fase skal få den hjelpen de trenger for å kunne gi barna gode oppvekstvilkår.
  • Hovedoppgaven er å bedre småbarns­familiers livs­situasjon med støtte fra frivillige familie­kontakter i familiens eget hjem.

Verdifulle støttespillere

Ikke alle frivillige er engasjert i Home-Start. Mange bidrar på andre måter. Det er opptil flere flittige damer som sitter og strikker og syr rundt om i distriktet. Koordinatorene kan ikke få skrytt nok av de mange støttespillerne og samarbeidspartnerne.

Fra Gjensidigestiftelsen har de fått penger til sommeropphold på fritids- og aktivitetssenteret Ørnhaug på Åmøy. I samarbeid med Camp Lyngdal fikk 26 familier en etterlengtet sommerferie i fjor. – Familier speiler seg i andre familier, sier Lilja. – I sånne sammenhenger skjønner de at de er helt vanlige. De har bare hatt det litt tøft.

Stor giverglede

Lilja og Monica forteller om stor giverglede og raushet i hele regionen. De har fått midler gjennom Gjensidigestiftelsens juleaksjon, slik at de kunne kjøpe gavekort fra Obs! og dagskort for familiene til en kjekk dag i Kongeparken. Ulike aktører gir billetter til konserter og teaterforestillinger. I tillegg har de fått ransler til førsteklassinger av organisasjonen FLAM.

Før jul i fjor satte Shell og Zip4020 opp juletrær og oppfordret folk til å gi gaver. Alle familiene i Home-Start fikk glede av dette initiativet. Gavene var merket med «Til en jente, 5 år» og liknende. Men mest rørende var gaven «Til en sliten mamma».

– Foreldrene setter alltid barna først, og så havner de litt bakpå selv, forteller Lilja og Monica.
– At noen har tenkt på en sliten mamma, er bare så rørende omsorgsfullt!

barn holder papirvindmøller i en sirkel

Mange aktiviteter

Det er et variert tilbud av aktiviteter i Kvitsøygata og nærmiljøet, med en fast dag for nabolagssuppe, sykurs hos FLAM, matlagingskurs på Kvinnesenteret og mange ulike aktiviteter i regi av Frivilligsentralen. Samspillet mellom dem er svært godt. Her er pedagoger, sosionomer, psykologer, musikere og historikere. Samme hva det gjelder, er det alltid noen å spørre.

– Vi er alle opptatt av bydelen og innbyggerne her, sier Monica. – Bydelen er veldig på, vi tar vare på hverandre.

Et av de mest populære tilbudene er tekstilverkstedet. En gang i måneden inviteres de familiene som har lyst til det på middag, kos og håndarbeid. Middagen står klar når familien kommer, det sørger konfirmantene for. Alt er lagt til rette for at barn og voksne skal få slappe av og bare ha det kjekt sammen.

Verdens beste jobb

Familiene i Home-Start er rike på ressurser, men mangler overskudd og nettverk. Når de får hjelp, kjenner de snart at de ordner opp og fikser ting selv. Med familiekontaktens støtte får de fleste familiene orden og struktur på hverdagene. De legger planer, begynner kanskje å trene, mye faller på plass igjen. Ikke minst får de mer overskudd til seg selv og barna.

– Det er så fint å få være med dem et stykke på veien og pushe litt på det som hjelper, sier Lilja, og ser på Monica: – Har ikke vi verdens beste jobb?

Lyspære
Trenger du familiekontakt? Eller vil du bli familiekontakt?

Lilja Ånadal
lilja.anadal@frelsesarmeen.no

Monica Tangen Dysjaland
monica.dysjaland@frelsesarmeen.no

Les mer på www.homestartnorge.no