Finn Tollefsen
Finn Tollefsen bor i sameiet som trolig er først ute i Norge med kombinasjonen solceller, batteribank og ladestasjon for elbil.
Foto: Kristian Dale

Gleder seg til innovativ solcelleløsning er på plass

- Vi tar steget inn i fremtiden, sier beboer Finn Tollefsen i Sameiet Solvang, som snart får installert den unike kombinasjonen solceller, batteribank og ladestasjon for elbil.

Tekst: Bate
Publisert: 30.8.2018

Finn Tollefsen er beboer og sitter i styret i Sameiet Solvang. Montering av solcellepaneler på taket, tre batterier som lagrer strøm og ladestasjon for elbil startet i slutten av august. Den unike grønne kombinasjonen finnes trolig ikke i andre boligselskap i Norge.

- Vi er veldig spente. Nede ved inngangen skal det komme en skjerm som viser hvor mye strøm det produseres til enhver tid. Det blir spesielt kjekt å følge med på skjermen, sier Tollefsen.

Lyspære
Sjekk muligheten for solcelle-løsninger i ditt boligselskap!

Er boligselskapet tilknyttet Bate får du et godt tilbud på utarbeidelse av solcelle-rapport. Dette gir deg svar på hvordan solcelle-panel kan utnyttes best mulig hos dere.

Smart kombinasjon

På taket monteres det 66 solcellepaneler. Anlegget skal kunne produsere 12.000-14.000 kilowatt-timer (kWh) strøm. Tre store batterier kan lagre 10 kWh strøm hver fra solcelleanlegget. Solcellestrømmen skal være nok til å dekke elbil-lading og fellesområdene i sameiet. Produseres det mer strøm, kan dette selges tilbake til strømnettet.

- På nyhetene sies det at strømprisen skal stige. Med solcellestrøm unngår vi pristoppene og vi produserer ren energi, sier Tollefsen.

Han forventer at solcellestrømmen dekker belysning og låsesystemet i sameiets inngangsparti, garasjeanlegget, heisen, svalgangene og en felles hybelleilighet. I tillegg til ladestasjoner for elbil.

- Det skal monteres en ladestasjon for elbil med flere ladekabler som trekkes ut til den enkeltes parkeringsplass for elbil. Jeg tror ikke vi kommer til å selge særlig mye strøm tilbake til strømnettet, men vi får se, sier han.

solcellepanel på bygning
Under montering av solcellepanelene.
Foto: Alise Lea Tiller

Vekker interesse

Etter det ble kjent at Solvang får denne løsningen, har flere styrer i boligselskap tatt kontakt med Tollefsen.

- Bare for en time siden ringte det en som spurte om jeg kunne komme og holde foredrag for styret i borettslaget deres, sier han.

Han har også lagt merke til flere boligannonser som fremhever at det er tilrettelagt infrastruktur til elbil-lading eller er solceller på taket.

- Klart det er et preg når beboerne her skal selge leilighetene sine. Vi får også lavere felleskostnader når solcelleanlegget forsyner fellesområdene.

Sameiet har en leasingordning som sikrer drift og vedlikehold i hele leieperioden på 20 år. Etter 20 år eier de installasjonen selv, som har en estimert levetid på 30 år. I leasingperioden betaler hver boenhet under 200 kr i måneden.

- Bate vil være tidlig ute med gode løsninger

I Byggfornyelse-avdelingen i Bate boligbyggelag er Kent Levang prosjektleder og har stått i spissen for dette kombinasjonsprosjektet med solceller, batteri og elbillading. Prosjektet er et samarbeid mellom Bate og Smartly, et datterselskap av Lyse.

- I fjor søkte Bate etter gode boligselskap som kunne være piloter for solcellestrøm på tak. Solvang viste seg å være godt egnet på grunn av sameiets størrelse og plassering. Taket lå fint til og styret hadde allerede et vedtak for å legge til rette for elbillading, forteller Levang.

Finn Tollefsen
Finn Tollefsen på takterransen som er rett ved siden av der solcellene blir montert. Her legger de til rette for sosiale begivenheter.

Med i EU-prosjekt

Bate og Smartly samarbeider i Solvang-prosjektet.

- Bate er tilknyttet de ulike boligselskapene i distriktet, og både Smartly og Bate er opptatt av gode kundeløsninger. Vi jobber med å tilby teknologi som er enkel å bruke, sier salgsdirektør Ketil Granbakken fra Smartly.
Solvang er en del av det store EU-prosjektet Invade, hvor Lyse representerer en av de norske partnerne. I tillegg til Norge er Tyskland, Spania, Belgia og Nederland med i samarbeidet som skal skape felles læring om pilotprosjekter innen fornybar energi.

- Invade forsøker å vise at det er mulig å lage kommersielle løsninger av fornybar energi. Solvang er et pilotprosjektene, sier Granbakken.

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie tilknyttet Bate? Vil du vite mer om kombinasjonen solceller, batteribank og elbil-ladestasjon? Ta kontakt med leder for Byggfornyelse Inger Janne Karlsen på inger.janne.karlsen@bate.no