Tre boliger fra ulike tiår

Nytt eller gammelt hus: Hva betyr det for strømregningen?

Å kjøpe ny bolig kan virke kostbart, men den krever langt mindre energi å varme opp. Det har mye å si for strømregningen.

Tekst: Roald Riska, energirådgiver
Publisert: 20.3.2023

Roald Riska i Bate

Av: Roald Riska, prosjektleder i Bate med spesialfelt innenfor energieffektivisering

I prosjektet Frøylandsstien på Hommersåk, bygger Bate 15 nye rekkehus. De overgår byggeforskriftens krav til energieffektivitet, og trenger derfor betydelig mindre oppvarming enn eldre boliger for å holde en jevn temperatur. I tillegg har de, i kraft av å være rekkehus, en fordel med å stå bokstavelig talt vegg mot vegg. Det gjør at de mister mindre varme enn en enebolig med fire frie vegger.

Hva betyr det for lommeboka?

Forskjellen på å varme opp en eldre bolig, sammenliknet med et av de nye rekkehusene på Frøylandsstien, er betydelig. Vi har satt opp et regnestykke som hvor stor forskjell det er mellom tilsvarende hus fra ulike tiår:

Tabell som viser energiforbruk i tre ulike boliger

Kostnadene er beregnet uten fratrekk av strømstøtte

*Gjennomsnittspris i 2022 fra Norgesenergi, sone 2 (Sør-Norge), inklusiv gjennomsnittlig nettleie på 68,59 øre

Hva ligger i energiforbruket?

I regnestykket vårt har vi lagt til grunn at husene fra 70- og 90-tallet ikke har blitt endret siden de ble bygd, men har isolasjon, vinduer, dører og gulv i tråd med datidens krav. Vi bruker et beregningsprogram som heter SIMIEN til å kalkulere energibehovet.

Den viktigste grunnen til at boligene fra 70- og 90-tallet krever mer energi, er at de har et langt høyere varmetap enn nye boliger – både gjennom yttervegger, tak, vinduer, dører og gulv. Du må altså tilføre mer energi for å holde en jevn temperatur. Luftlekkasjer er en stor «energityv». Det vil si at kald luft trekker inn, og varm luft siver ut. Dører, vinduer, etasjeskiller, veggventiler, feilinnstilte ventilasjonssystemer og dårlige pipegjennomføringer, er vanlige kilder til trekk. I en bolig fra 70-tallet er luftlekkasjene gjerne ti ganger høyere enn i en bolig som er bygd etter dagens krav.

Jo høyere strømprisen blir, jo mer øker forskjellen på å varme opp et nytt og eldre hus. Legger vi til grunn en strømpris på 1 krone per kilowattime, må du regne med at strømregningen blir 18 000 kroner dyrere i året for en 70-tallsbolig enn et av de nye husene på Frøylandsstien.

Vurder vedlikeholdsbehovet

Vedlikehold er annen viktig faktor du må vurdere når skal kjøpe bolig. Vinduer, dører, kledning, rør og elektrisk opplegg – alt har en levetid. Har du tenkt å kjøpe en eldre bolig, er det derfor viktig å se kjøpsprisen i lys av hva du blir nødt til å bytte ut i løpet av de kommende årene. Vær også oppmerksom på at nye EU-regler kan pålegge deg å gjøre energioppgraderinger i boligen. Det er ennå ikke klart hva kravene blir for bruktboliger, men det er forventet at de fleste må gjøre tiltak i form av for eksempel nye, energieffektive vinduer og etterisolering for å redusere energiforbruket.

Uavhengig av de nye EU-reglene, anbefaler vi deg å investere i etterisolering og vindtetting dersom du skal rehabilitere en eldre bolig. Som regneeksemplene viser, vil det få stor effekt på strømregningen.

Nye Bate-hjem på Hommersåk
Frøylandsstien - nye rekkehus på Hommersåk

Like ved Frøylandsvannet på Hommersåk bygger Bate 15 nye, energieffektive rekkehus.

Les om prosjektet