Vågsbygd Sentrum med DelEie- og LeieEie-boliger

Nå har vi også LeieEie- og DelEie-boliger i Kristiansand!

I dag er det lagt ut nye LeieEie- og DelEie-boliger på forkjøpsrett for Bate-medlemmer. Sju av dem finner du like utenfor Kristiansand.

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 30.5.2023

Det er gjennom selskapet LeieEie AS at Bate kan tilby boliger med LeieEie- og DelEie-avtaler.

LeieEie AS var et av de første selskapene i landet som etablerte alternative boligkjøpsmodeller. Siden 2020 har over 60 personer blitt eier av egen bolig med modellen LeieEie. Nylig lanserte selskapet enda en boligkjøpsmodell: DelEie.

– I LeieEie AS kjøper vi boliger fra en rekke boligutviklere, og nå er vi ekstremt glade for å endelig kunne si at vi tilbyr LeieEie og DelEie som konsepter i Vågsbygd Sentrum i Kristiansand kommune, sier Asle Skjærstad, som er administrerende direktør i A. Utvik konsernet og daglig leder i LeieEie AS.

– Vågsbygd Sentrum er et flott prosjekt med ypperlig beliggenhet. Boligene har smarte romløsninger og gode fellesarealer, og varierer i størrelse fra 48 til 75 kvadratmeter. Beliggenheten er midt i blinken for vår kundegruppe, og vi har stor forståelse for at prosjektet er så populært som salget tilsier. Vi gleder oss til å gjøre boligene tilgjengelig for enda flere, sier Skjærstad.

Nå får Bate-medlemmer forkjøpsrett

A. Utvik inngikk i fjor en avtale med Bate boligbyggelag, som gir Bate-medlemmene førsterett til å sikre seg en LeieEie- eller DelEie-avtale i Kristiansand.

– Vi gjør dette i samarbeid med LeieEie AS, som har store vekstambisjoner og ønsker å tilby stadig flere boliger i Agder, sier Merete Eik, administrerende direktør i Bate.

– Som boligbyggelag er vår interesse å gi medlemmene et best mulig utvalg av boliger. Vi har fått en veldig god respons på boligene som er lagt ut på forkjøpsrett så langt. Nå er vi spente på resultatene i Kristiansand, sier hun.

– Vi gleder oss til å tilby våre produkter sammen med Bate, som vi mener det er behov for også i Agder fylke. Det er mange som har god betjeningsevne, men som ikke klarer å legge opp nok egenkapital fordi boutgiftene er såpass høye også i denne regionen. Leieprisene i Kristiansand er også høye, og det gjør det nesten umulig å spare nok, også for de med god jobb, forklarer Skjærstad.

Lyspære
Slik fungerer DelEie:

• DelEie-modellen passer for kjøpere som har litt egenkapital, men ikke nok til å betale hele innskuddet.

• DelEie tilbys på borettslagsboliger, som er delvis finansiert gjennom innskudd og delvis gjennom fellesgjeld.

• DelEie-kjøperen må dekke minst 2/20-deler av innskuddet, mens LeieEie AS dekker resten.

• DelEie-kjøperen disponerer boligen full ut, og betaler felleskostnader til borettslaget og et månedlig vederlag til LeieEie AS.

• Modellen baserer seg på at DelEie-kjøperen gradvis kjøper større andeler av innskuddet, og til slutt eier hele boligen selv.

• For å få kjøpt bolig med DelEie, må kunden ha evne til å håndtere sine månedlige kostnader og eventuell annen gjeld.

Lyspære
Slik fungerer LeieEie:

• LeieEie-modellen passer for personer som har lite eller ingen egenkapital.

• Som LeieEie-taker leier du boligen av LeieEie AS i inntil fem år.

• I løpet av disse fem årene kan du kjøpe ut boligen fra LeieEie AS. Da blir deler av leien du har betalt omgjort til en rabatt på boligen.

• Rabatten kan brukes som egenkapital.

• For å få en LeieEie-avtale må kunden ha evne til å håndtere sine månedlige kostnader og eventuell annen gjeld.