Tegnet mann koster gangvei
Foto: Bate/Pixabay

Hvordan gjennomføre dugnad i koronatid

Det skal fortsatt være mulig å arrangere dugnad i vår, men med strenge smitteverntiltak må dere organisere den på en ny måte.

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 24.3.2021

Trygg dugnad under koronapandemien

Slik sørger dere for at alle kan bidra på en trygg og god måte:

Sjekk kommunens arrangementsregler

Kommunene har i skrivende stund litt ulike regler for arrangement – og reglene kan også endre seg på kort varsel. I Stavanger er det i skrivende stund for eksempel satt en øvre grense på 50 deltakere ved utendørsarrangement, og alle arrangement med 10 eller flere deltakere må meldes inn til kommunen.

Her finner du koronainforasjon for din kommune:
Bjerkreim
Bokn
Eigersund
Gjesdal
Haugesund
Hjelmeland

Karmøy
Klepp
Kvitsøy
Lund
Randaberg
Sauda
Sandnes
Sirdal
Sola
Stavanger
Strand
Suldal
Time
Tysvær
Utsira
Vindafjord


Informer i god tid

Pass på at beboerne får med seg tidspunktet for dugnaden og hva som er forventet av dem. Bruk gjerne flere kanaler, for eksempel både Facebook og plakat på oppslagstavla, slik at alle får med seg budskapet.

Her kan du laste ned en generell plakatmal i Word-format

Lag oppgavelister

Sett opp oppgavene som skal gjøres og hvorvidt noen av dem krever spesialkompetanse (for eksempel trefelling).

Noen velger i neste omgang å fordele oppgavene ut til husstandene eller grupper av beboere. Andre henger oppgavelisten på oppslagstavla eller på Facebook, og lar folk selv krysse av for hvilke oppgaver de vil gjøre. Sistnevnte krever mindre organisering, men desto mer ansvarlige og aktive beboere.

Velger dere å sette opp dugnadsgrupper, er det viktig at gruppene ikke er større enn fem personer.

Vær fleksible

I stedet for at alle skal samles og jobbe på likt, bør dere være åpne for at oppgavene kan gjennomføres over flere dager. Det gjør det lettere å sørge for at alle kan holde god avstand – og enklere å delta for alle.

Pass på maksantall

For store borettslag og sameier kan det være helt nødvendig å dele arrangementet opp over flere dager for å overholde kommunens øvre tak for antall deltakere.

Hold avstand

Alle som deltar skal kunne holde påkrevd avstand til hverandre – for øyeblikket to meter. Hvis det er vanskelig å overholde, må dere sørge for at alle bruker munnbind.

God håndhygiene

Sørg for at håndsprit og hansker er tilgjengelig under dugnaden.

Bestill henting

Bor dere på Nord-Jæren kan dere bestille henting av avfall hos kommunen. Sørg for at avfallet blir sortert og samlet i gjennomsiktige sekker – og at alle samler det på samme sted.

Vent med pølsefesten

Hyggelig lag med naboer er det beste med dugnaden for mange. Men, naturlig nok lar det seg ikke gjøre å samle alle til pølsefest i vår. Dere bør vente noen måneder til, eller kanskje bruke pølsebudsjettet på en liten overraskelse på døra til beboerne i stedet?