Tre nedgravde containere i borettslag

Borettslag og sameier med nedgravd container for både restavfall og plast, må endre plast-containeren til noe annet. Kommunen anbefaler container for sortering av glass.

 

Tekst og foto: Alise Lea Tiller   Video: IVAR Publisert: 24. januar 2019

 

IVAR har fått et nytt sorteringsanlegg som klarer å sortere ut det meste. Se i videoen under hvordan det virker. IVAR eies av kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Hå, Klepp, Time, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland – dermed gjelder endringen i disse kommunene.

 


Nedgravde containere i Stavanger

- Over 25 prosent av befolkningen i Stavanger har nedgravde containere, sier rådgiver Tor Martin Larsen i Stavanger kommune.

Store borettslag og sameier kan oppleve at beholderen for restavfall fylles opp raskere enn før, fordi beboerne også nå skal kaste plast i denne. Da er det mulig å endre containeren fra plast til restavfall. Men Larsen er ikke sikker på om det er det lureste.

- Vi ser at mange borettslag og sameier ikke har vært så flinke til å sortere plast frem til nå. De med kort avstand til sorteringsanlegget har vært flinkere til å kildesortere enn de med lang avstand. Sannsynligvis trenger ikke beholderen for restavfall å tømmes betydelig oftere, men kanskje én gang ekstra i året. Endring i sortering fører med seg minimale kostnader, sier Larsen.

Anbefaler glass-sortering

Stavanger kommune anbefaler å gjøre plast-beholderen om til glass-beholder.

- IVARs nye sorteringsanlegg sorterer ikke ut glass. Dermed er det stor fordel om befolkningen sorterer dette selv, sier Larsen.

Men de som har problemer med restavfall som stadig fylles opp, kan gjøre om plast-container til restavfall. Prioriteringen kommer an på behov og hvor mange containere man har.

- Vi er i full sving med å bygge om containere fra plast til glass eller restavfall, sier Larsen.

Kun rundt 20 borettslag/sameier i Stavanger har vanlige søppeldunker.

På hentavfall.no kan borettslag og sameier benytte seg av kommunens gratis tjeneste for innsamling av for eksempel hageavfall og grovavfall. Tjenesten kan brukes av enkeltpersoner og av styrene, gjerne i forbindelse med dugnad. 

Sandnes er godt i gang

I Sandnes kommune har de allerede endret på søppelsorteringen i mange borettslag etter endringen 1. januar.

- Vi har vært i kontakt med styrene. I enkelte tilfeller har vi gått inn og endret sorteringen uten å involvere styrene, sier ingeniør Anett Bunes på Miljø og renovasjon i Sandnes kommune.

Noen har ønsket å få en ekstra container til restavfall, mens Sandnes i likhet med Stavanger kommune har gjort om de fleste til glass-containere.

- I Sandnes betaler de ikke for antall ganger søppelet blir hentet, men fastpris. Derfor får endringen ingen ekstra kostnader, sier Bunes.

Styrer som ikke har vært i kontakt med kommunen for å endre nedgravde containere kan ringe servicekontoret på 51 33 60 00 i Sandnes og 51 50 70 90 i Stavanger.

 

Til Batebloggen