Vannlekkasje fra rør

Hvem betaler egenandel i forsikringssaker?

Når uhellet er ute i et borettslag eller sameie og man får en forsikringssak i fanget, kan det fort bli et spørsmål om styret eller boligselskapet skal betale egenandelen.

Tekst: Malén Stølen, advokat.
Publisert: 11.4.2024

De fleste borettslag/sameier har en boligbyggforsikring som både omfatter bygget utvendig, men også en rekke ting inne i boligene. Eksempler på dette er fastmontert kjøkkeninndredning, gulv og himlinger – til tross for at det er boligeier som har vedlikeholdsplikten for dette

I en sak mellom boligselskapet og forsikringsselskapet, er boligselskapet alltid forsikringstakeren – ikke den enkelte boligeier.

Boligselskapet er rettslig forpliktet ovenfor forsikringsselskapet og har derfor ansvaret for at egenandelen blir betalt. Det finnes likevel tilfeller der styret kan kreve at boligeier betaler, da vedkommende har en vedlikeholdsplikt å overholde.

Vannskade på gulv
Vannskade på gulv: Hvem som må betale egenandelen avhenger av årsaken til skaden.

Når eier bryter vedlikeholdsplikten

Eierseksjonsloven § 32 og borettslagsloven § 5-12 beskriver boligeiers vedlikeholdsplikt i egen bolig. Kort fortalt innebærer dette at eier er ansvarlig for å sikre at apparater, utstyr rør, ledninger, vinduer og innvendige flater fungerer som det skal.

Ved skade på eiers bolig

Skjer det en skade i boligen som følge av brudd på boligeiers vedlikeholdsplikt, kan eieren pålegges å betale egenandel ved bruk av boligselskapets forsikring.

Et eksempel på dette er hvis en gammel varmtvannsbereder begynner å lekke, og gulvet i boligen får en vannskade.

Ved skade i eiers bolig med påfølgende skader i fellesareal eller andre boliger

Erstatningsregler finner man i borettslagsloven § 5-13 og eierseksjonsloven § 34. Bryter boligeier vedlikeholdsplikten, og dette gir skader i både egen bolig og annen bolig og/eller fellesareal, kan boligeier bli stilt ansvarlig for å erstatte skadene.

Hvis eier nekter å betale

Hvis boligeier nekter å betale i saker for styret krever dette, bør styret likevel betale egenandelen for å unngå renter og gebyrer. Dere kan deretter kreve inn erstatning fra boligeier i etterkant.