Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Hvem betaler egenandel i forsikringssaker?

forsikringssak etter vann som har trengt gjennom fasade

 

Publisert: 25. oktober 2019

 

I en sak mellom boligselskapet (altså et borettslag eller sameie) og forsikringsselskapet, er alltid boligselskapet forsikringstakeren. Ikke den enkelte boligeier. 

- Boligselskapet er rettslig forpliktet ovenfor forsikringsselskapet og har derfor ansvaret for at egenandelen blir betalt, forklarer advokatfullmektig Anette Gausland i Bate. 

Likevel finnes det saker der boligeier kan pålegges å betale egenandelen i forbindelse med en skade som han eller hun har forårsaket. I borettslagsloven finnes en alminnelig erstatningsregel i § 5-13 og tilsvarende regel er i eierseksjonsloven § 34. Hjemmelen kan brukes i de tilfeller hvor boligeier har brutt vedlikeholdsplikten og forårsaket skade på fellesarealet og/eller på andre boliger. 

- Styret kan kreve at boligeier dekker egenandelen i de tilfeller hvor han eller hun kan bli erstatningsansvarlig. Men hvis boligeier nekter å betale, bør styret likevel betale egenandelen for å unngå renter og gebyrer, og heller starte et løp ved siden av der de krever inn erstatning for skaden, sier Gausland. 

Men hvem skal betale egenandelen hvis boligeier har en forsikringsskade kun i egen bolig? 

- Også i disse tilfellene er det grunn til å pålegge eier å dekke egenandelen. Dette er ikke direkte regulert i loven, men man kan argumentere på bakgrunn av følgende bestemmelser, sier Gausland og viser til: 

Med bakgrunn i eierseksjonsloven § 32 som handler om at boligeier har vedlikeholdsplikt i egen bolig, kan man argumentere for at boligeier derfor kan pålegges å dekke kostnader for skade i egen bolig, da dette ikke angår fellesskapet.  

Tilsvarende regler gjelder også for borettslag, regulert i borettslagsloven § 5-12. 

I tillegg er felleskostnader definert som kostnader “som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet” (eierseksjonsloven § 29). Derfor kan man argumentere for at det ikke er riktig å bruke fellesskapets penger på en forsikringsskade som kun gjelder boligeiers andel.  

Ta kontakt med din rådgiver i Bate hvis du er i tvil om en forsikringssak.