husnøkler i hånd ved inngangsdør
Foto: Maria Ziegler

Dette bør du vite om de nye reglene for boligsalg

De nye reglene for boligsalg gjør at du ikke lenger kan selge boligen «som den er». Takstmannen er stikkordet her, for det er i tilstandsrapporten de største endringene er.

Tekst: Marianne Helgesen
Publisert: 23.2.2022

Avhendingsloven

Fra 1. januar 2022 kom den nye avhendingsloven. Kort oppsummert gjør loven at selger blir ansvarlig for alle feil og mangler ved eiendommen, også de skjulte.

- Den viktigste endringen er at selger ikke lenger kan fraskrive seg ansvaret for skjulte feil og mangler ved boligen. Selgers opplysningsplikt øker betydelig, sier Bjørn Åge Maribu, daglig leder i Takst Team.

En tryggere bolighandel

Det stilles strengere krav til informasjonen som oppgis i tilstandsrapporten.

- Standardiserte rapporter vil gjøre det lettere for kjøper å sammenligne boligene man ser på. For våre takstmenn betyr det betydelig mer arbeid per bolig, og vi har i lang tid kurset våre ansatte, sier Bjørn Åge Maribu.

daglig leder i takst team
Daglig leder i Takst Team, Bjørn Åge Maribu, er positiv til de nye reglene.
Foto: van-tay-media / unsplash

Opplysningsplikten øker og selger kan ikke lenger fraskrive seg ansvar for skjulte feil og mangler.

- Vi er positive til at endringene vil gjøre bolighandelen tryggere for alle parter. Det er nå tydelige krav om hva tilstandsrapporten skal inneholde av informasjon, sier Maribu.

Lyspære
De viktigste endringene oppsummert:
  • Du kan ikke lenger selge boligen «som den er». Nå har en brukt bolig en mangel hvis den avviker fra "det kjøper kunne forvente" og feilen/mangelen ikke står beskrevet i tilstandsrapporten/egenerklæringen.
  • Det stilles strengere krav til utarbeidelse av tilstandsrapporten og detaljnivået i den.
  • Takstmannen skal være uavhengig.
  • Undersøkelsesplikten strammes inn, det betyr at kjøper ikke kan kreve erstatning for forhold som er beskrevet i tilstandsrapporten eller annen dokumentasjon.
  • Det skal mindre til før noe er en mangel. Beløpsgrensen for at kjøper kan kreve erstatning har blitt lavere og er satt til 10 000 kroner.

Trenger du en tilstandsrapport? Som medlem i Bate får du 10 % rabatt på ulike tjenester hos Takst Team.