Illustrasjon av boligblokker laget av papp og pengemynterAnsatte i boligselskap er lovpålagt å ha kontrakt. Styret kan heller ikke ansette hvem som helst. Husk å erklær deg inhabil hvis ansettelsen gjelder deg selv eller noen som står deg nær. 


Publisert: 24. november 2018

 

Ansatte får en lønn fra boligselskapet/sameiet, enten via timelister eller fastlønn. Da blir boligselskapet arbeidsgiver og må innfri de lovkrav som foreligger når det gjelder pensjon, forsikring, feriepenger osv. 

- Boligselskap er en selvstendig juridisk enhet og må følge arbeidsmiljøloven og andre lover for ansettelse, sier HR-sjef Kristine Landrè Meling i Bate boligbyggelag.

Husk kontrakt

I alle ansettelser må det være en arbeidskontrakt. Den er lovpålagt å inneholde minst:

Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver, arbeidsplass, beskrivelse av arbeidet (eventuelt arbeidstakers tittel), tidspunkt for oppstart, forventet varighet dersom ansettelsesforholdet er midlertidig, eventuell prøvetid, arbeidstakers rett til ferie og feriepenger, oppsigelsesfrist, lønn (med eventuelle tillegg og godtgjøringer), andre lønnsbestemmelser og tidspunkt for utbetaling, arbeidstid og pauser og opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. 

Inhabilitet

Ikke alle kan ansettes i boligselskapet. Styrene må passe på inhabilitet – at ikke en selv eller noen i nær relasjon vinner på ansettelsen. 

Noen eksempler på dette kan være en styreleder som også driver eget vaktmesterfirma eller har en datter som trenger sommerjobb. Begge disse eksemplene er mulig å få til. Men det er viktig at styreleder her erklærer seg inhabil, går ut på gangen og lar resten av styret gjøre et vedtak på det som gjelder saken. 

Betaling for arbeid utenom styrevervet må også vedtas på årsmøtet. For eksempel hvis et styremedlem også kan lage nettsider og vil gjøre dette for borettslaget. Da må dette avgjøres på årsmøtet. Det nytter ikke å levere timelister for utført arbeid som ikke er klarert på forhånd.

- Ikke nøl med å kalle deg inhabil i en sak hvis du vet at du potensielt kan ha personlig vinning i et av utfallene, eller har nær relasjon til noen som kan vinne på avtalen, sier Landrè Meling.

Kontakt din kunderådgiver i Bate hvis du har spørsmål om ansettelser. 

 

 

 

Til Batebloggen