Stavanger Boligbyggelag

Dame med koffert

Bate er på Instagram!

Endelig kan du følge oss på Instagram!

Vistetunet er husbankfinansiert

Det ble nylig innvilget husbankfinansiering på Bates boligprosjekt, Vistetunet.