Møte hos Bate boligbyggelag
Hjelp til utbyggere

Vedtekter til borettslag og sameier

Alle borettslag og sameier må ha vedtekter. De regulerer driften og dagliglivet i boligselskapet, og gjør det tydelig hva beboerne skal forholde seg selv.

For å få seksjonert et nytt sameie, må vedtektene være på plass. På dette tidspunktet skal de minimum opplyse om kommunenavn, gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer. De skal også fastsette hvor mange styremedlemmer sameiet har. Vi anbefaler imidlertid at det blir satt opp mer grundige vedtekter allerede under seksjoneringen.

Vedtektene bør blant annet inneholde regulering av fellesareal, fordeling av felleskostnader og organisering av vedlikehold – i tillegg til en beskrivelse av hvilke oppgaver som ligger hos henholdsvis styret og årsmøtet/generalforsamlingen.

Det er lurt å søke eksperthjelp når du skal sette opp vedtektene. Vår erfaring vil hjelpe deg med å unngå fallgruver som kan skape støy og merarbeid på sikt.


Har du lyst til å vite mer?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Endre Hjelmeland, salgsansvarlig i Bate

Endre Hjelmeland, salgsansvarlig
endre.hjelmeland@bate.no / 95 46 70 86