Vaktmester fra Bate inspiserer tak
Tilleggstjenester

Reklamasjoner og garantisaker

Skal dere ha garantibefaring, eller har dere funnet skader eller mangler i bygget som må følges opp?

Vi har spisskompetanse på byggtekniske fag og lang erfaring med oppfølging av ulike leverandører og entreprenører. Vi tar jobben som deres representant og sørger for at hele omfanget av en mangel eller skade blir avdekket. Vi følger også opp saken fram til alle forhold er avklart og utbedringer er på plass. Dette sparer dere for masse arbeid, og viktigst av alt; gjør dere trygge på at alt ansvar rundt garantisaker blir plassert riktig sted.

Teknisk personell fra Bate kan også gi dere en tilstandsvurdering av bygningsmassen, og veiledning om hvordan dere kan forebygge fremtidige skader og øke byggets levetid.