Her kan du som er medlem i Bate sikre deg drømmeboligen ved å melde forkjøpsrett på våre nye boliger. Frist for påmelding er 26. oktober 2017.
Personalia
Ektefeller/samboere kan kun levere én søknad.
Medlemsforhold
Hvis ja, kryss av
Brattebøbekken

Du må melde forkjøpsrett på minst en bolig, og kan legge inn maks seks boliger per prosjekt. Rekkefølgen er ikke bindende.

Finansiering kan bekreftes av

Tildeling av boligene følger ansienniteten i Bate. Det betyr at den med lengst ansiennitet får tilbud om sitt første valg først, deretter den som har nest lengst osv.