Her kan du som er medlem i Bate sikre deg drømmeboligen ved å melde forkjøpsrett på våre nye boliger. Frist for påmelding er 28. juni 2017.
Personalia
Ektefeller/samboere kan kun levere én søknad.
Medlemsforhold
Hvis ja, kryss av
Hvis ja, kryss av
Last opp vedlegg her
Hvis ja, kryss av
Goaleitet

Du kan må melde forkjøpsrett på minst en bolig, og kan legge inn maks seks boliger per prosjekt. Rekkefølgen er ikke bindende.

Finansiering kan bekreftes av
Boliger vil bli tildelt etter loddtrekning blant søkere som bor eller arbeider i Randaberg, i henhold til regler satt av Randaberg kommune. Valg av bolig følger rekkefølgen du som søker blir trekt ut. For de resterende boligene er det ansienniteten i Bate som avgjør. Når søknadsfristen er utløpt vil de eventuelle usolgte boligene bli solgt på det åpne markedet. Søkere fra Randaberg må være minst 20 år.