Logo

Bate Logo 

 

Logokonstruksjonen og proporsjonene må aldri forandres. Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende elementer innenfor feltet som ligger bak logoen. Bruk alltid originallogoer.

Logoene skal aldri brukes uten boks på urolige bakgrunner. De riktige størrelsesforholdene er som vist under. Logokonstruksjonen og proporsjonene må aldri forandres.

Negativ logo kan benyttes på både rød og sort bakgrunn.
 

Trykk

I trykte media skal alltid eps- eller ai-filer brukes, disse i CMYK-farger.  
EPS/AI: Vektorbaserte filformater. Det vil si at de kan skaleres uten at kvaliteten forringes.

 

Skjerm

På skjerm skal jpg og png brukes i RGB-farger. Her må man huske på at logoen kan bli uklar ved skalering.

JPG: logoen som et pixelert bilde. Logoen ligger på en hvit bakgrunn.
PNG: logoen som et pixelert bilde. Logoen er frilagt på en gjennomsiktig bakgrunn. Disse brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

 

Logovarianter

Logo finnes i tre varianter – én positiv og to negative. Negativ logo kan benyttes på både rød og sort bakgrunn. Dersom logoen må stå på små flater kan den benyttes uten boligbyggelag.

Last ned logo

 

 

 

Logosymbol

Symbolet kan trekkes ut og brukes alene i noen tilfeller, sjekk dette med kommunikasjon.

Bate Logo_Symbol Bate Logo_Symbol_Sort Bate_Logo_Symbol_Hvit


 

Typografi

Hovedtypografi

Clan OT er Bates viktigste typografi og skal være det mest dominerende typografiske uttrykket i Bates markedmateriell. Black brukes i overskrifter og regular brukes som brødtekst. Overskrifter skal som regel aldri ha kun store bokstaver - kun stor forbokstav og resten små, i tråd med norsk rettskriving.

 

Clant OT_Bate Typografi

 

 

Elektronisk typografi

Benyttes i hovedtrekk i alle digitale medier.

 

Arial_Bate Digital Typografi

 

Farger

Hovedfarger

Bates hovedfarger er rødt, hvitt og sort.

Bate_Hovedfarger

 

Tileggsfarger

Disse gråtonene kan brukes som et alternativ til rødt når det er behov for et litt mer diskret uttrykk.

Bate_Tilleggsfarger

 

Bates profil og kommunikasjonskonsept

Bates overbyggende profil er basert på et visuelt konsept bestående av tegnede figurer og elementer på papp. Dette konseptet skaper et blikkfang og åpner for å snakke generisk om ulike typer boliger, hverdagsliv og livsfaser. Konseptet forteller også om en avsender med glimt i øyet og skiller oss fra konkurrentene våre.

Illustrasjonene kan benyttes alene eller fotografert i papphusmiljø. Alle illustrasjonene kan i utgangspunktet brukes både digitalt og på papir. De ulike enkle illustrasjonene skal primært brukes til det budskapet eller den avdelingen den er laget for. Se beskrivelse til hver illustrasjon. Eventuell annen bruk må godkjennes av kommunikasjonssjef Cecilie Wathne.
Se retningslinjer under "Bruk av bilder og illustrasjoner".

 

Bate Profilmanual_Konsept
 

Bilder og illustrasjoner

Illustrasjoner, enkle

Disse benyttes når vi snakker om Bates produkter, fordeler og tjenester, som forkjøpsretten og storbymedlemskap. De kan også brukes når vi snakker generelt om rabattene. Illustrasjonene kan enten brukes fritt lagt på hvit bakrunn (under) eller i miljø (se Illustrasjoner i miljø).

Kreditering: Når illustrasjonene brukes på trykk, skal de alltid krediteres illustratør. Ved digital bruk er kreditering ikke nødvendig.

Illustrasjoner, folk

Bate illustrasjoner_Folk
Illustrasjoner, fordeler

Bate_Illustrasjoner fordeler 1 
Bate_Illustrasjoner fordeler 2 
Bate_Illustrasjoner fordeler 3 
Bate_Illustrasjoner fordeler 4

 

Illustrasjoner, diverse elementer

Bate_Illustrasjoner Div 1
Bate_Illustrasjoner Div 2
Bate_Illustrasjoner Div 3
Bate_Illustrasjoner Div 4
Bate_illustrasjoner Div 5

 

Illustrasjoner i pappmiljø

Bate_Illustrasjoner Papp 
Bate_Illustrasjoner Papp

Pappelementer

Bate_Illustrasjoner Pappelementer
Bate_Illustrasjoner Pappelementer

 

Produktfoto og papp

Disse, eventuelt med priser, benyttes på medlemskampanjer hvor det er naturlig å fronte spesifikke produkter. NB: Produktfotoene og prisene må godkjennes av den aktuelle samarbeidspartneren.

 

Bate_Produktfoto og papp

 

 

 

Foto med pappelement

Disse kan brukes der det er mest hensiktsmessig å brukes foto, for eksempel i nyhetsbrev og på sosiale medier. Klikk på første bilde under for å bla deg gjennom budskapene.

 

Navneregler Bate boligbyggelag

Alle andre steder enn i logoen og bate.no skrives Bate boligbyggelag med stor B i Bate og resten av bokstavene små. Grunnen er at Bate er et egennavn, ikke en forkortelse. Boligbyggelag skrives med liten forbokstav når det står som en del av navnet: Bate boligbyggelag.

Første gang bedriften nevnes i en tekst bør Bate boligbyggelag skrives helt ut. Etterpå kan det med fordel bare stå Bate.

Unngå Bate bbl.

 

Navneregler produkter og tjenester

Vi skiller mellom produkter og tjenester til boligselskap, og fordeler til medlemmer. Medlemsfordelene er ikke omfattet av disse reglene.

Produktnavnene som helhet skal alltid brukes i presentasjoner av produktet - både digitale og trykte (brosjyrer, nettsider, visittkort o.l.), samt i oppramsinger på eventuelle eksterne sider: 

 • Prosjektledelse fra Bate
 • Forsikring fra Bate
 • Bevar HMS fra Bate
 • Bates oppgraderingsplan
 • Vaktmesteren fra Bate
 • Teknisk bistand fra Bate
 • Bates oppgraderingsplan
 • Økonomi og forretningsførsel fra Bate
 • Styresekretær fra Bate
 • Økonomisk og administrativ rådgivning fra Bate
 • Juridiske tjenester fra Bate
 • Autorisert regnskapsførsel fra Bate
 • Forsikring fra Bate
 • Kurs for styremedlemmer i Bate

Ved opprettelse av nye produkter eller tjenester skal navnet alltid godkjennes av Kommunikasjon og marked.


I oppramsing av tjenester i Bates kanaler brukes det generiske navnet:

 • Prosjektledelse
 • Forsikring
 • Bevar HMS
 • Oppgraderingsplan
 • Vaktmestertjenester
 • Teknisk bistand
 • Rehabilitering og vedlikehold
 • Økonomi og forretningsførsel
 • Styresekretær
 • Økonomisk og administrativ rådgivning
 • Juridiske tjenester
 • Autorisert regnskapsførsel
 • Forsikring
 • Kurs for styremedlemmer
 

Tekst

Tekster fra Bate bør være lett tilgjengelige, vennlige, hjelpsomme og ha et glimt i øyet. Sjekk styleguiden vår på Intranett.
 

Aksidens

Alle disse elementene har et fast design; visittkort, konvolutt og elektronisk brevark. Bestilles hos kommunikasjonssjef. 

Bate_Profil Aksidens

 

E-postsignatur

E-postsignaturen ligger på exchangeserveren som automatisk "corporate approved signature". Oppdateres med hver enkelt ansattes navn, stilling, mobiltelefon, direktetelefon. Punktstørrelse på skrift er 10 pt.  
Husk! Liten forbokstav i tittel.

E-postsignatur

 

Vaktmesteren

Logo

Logokonstruksjonen og proporsjonene må aldri forandres. Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende elementer innenfor feltet som ligger bak logoen. Bruk alltid originallogoer.

Logoene skal aldri brukes uten boks på urolige bakgrunner. De riktige størrelsesforholdene er som vist over. Logokonstruksjonen og proporsjonene må aldri forandres.

Negativ logo kan benyttes på både rød og sort bakgrunn.

 

Trykk

I trykte media skal alltid eps- eller ai-filer brukes, disse i CMYK-farger. EPS/AI: Vektorbaserte filformater. Det vil si at de kan skaleres uten at kvaliteten forringes.

 

Bate_Logo Vaktmester Bate_Logo Vaktmester_Sort Bate_Vaktmester logo_Hvit 

 

 
llustrasjoner enkle

Disse benyttes når vi snakker om Vaktmesteren fra Bates produkter og tjenester. Illustrasjonene kan enten brukes fritt lagt på hvit bakrunn (under) eller i miljø (se Illustrasjoner i miljø).

Kreditering: Når illustrasjonene brukes på trykk, skal de alltid krediteres illustratør. Ved digital bruk er kreditering ikke nødvendig.

Bate_Illustrasjoner vaktmester 


Illustrasjoner i miljø

Bate_Vaktmester_Illustrasjoner i miljø 
Bate_Vaktmester_Illustrasjoner i miljø