Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Omsorgsboliger

Omsorgsboliger

Bate har omsorgsboliger i Stavanger, Sandnes, Bjerkreim og på Moi. Boligene er organisert i fem borettslag som er tilknyttet Bate boligbyggelag. Omsorgsboligene er for deg som kan dokumentere behov, har høy alder eller redusert helsetilstand. Boligene er ikke fast bemannet, men beboere får tilbud om hjelp, pleie og omsorg fra kommunens hjemmetjenester etter individuelle behov. Omsorgsboligene er bygget med tilskudd fra Husbanken og selges til fastpris.

Hvem er omsorgsboligene for?

Omsorgsboligene er planlagt med tanke på deg som har behov for en lettstelt bolig, enten det skyldes høy alder eller redusert helsetilstand. Boligene er bygget med livsløpsstandard. Det betyr at alle boligene skal kunne nås uten bruk av trapper. Dørene er litt bredere og har lavere terskler enn i vanlige boliger og rommene er universelt utformet, slik at beboere med rullestol eller behov for andre hjelpemidler for nedsatt funksjonsevne skal kunne bruke boligen uten store tilpasninger. Borettslagene har ofte fellesrom for sosialt samvær og kontakt mellom beboerne. Stavanger kommune bistår med hjemmehjelp og hjemmesykepleie for beboere som har behov for det.
Utover tilretteleggingene er borettslagene organisert som borettslag flest. Det er vanligvis beboeren i omsorgsboligen som også eier den, på like linje med andre andelseiere i borettslag. Beboerne er ansvarlige for å betale sin andel av de månedlige fellesutgiftene i borettslaget og har rett til å stemme over forslag som angår borettslaget på generalforsamlingen.

Slik søker du om omsorgsbolig

Ledige boliger annonseres for salg her på denne siden. Den videre saksbehandlingen skjer i regi av kommunen som behandler søknaden og undersøker søkerens nåværende boforhold og helsemessige situasjon. Det er Bate som følger opp søkerne og inngår kjøpskontrakt etter at kommunen har behandlet søknadene og tatt en avgjørelse.

  • Boliger til fastpris

    Omsorgsboligene selges til fastpris. Det betyr at prisen reguleres med konsumprisindeks ut fra den opprinnelige kjøpesummen fra det året boligene ble bygget.

  • Mer informasjon?
    For mer informasjon om omsorgsboligene, ta kontakt med megler Elisabeth Helliesen.
     

Borettslaget Ramsvig

Søre Ramsvigvei 47 og 49, 4015 Stavanger

Borettslaget Ramsvig består av 33 boliger fordelt på ett bygg fra 1921 og to nye fløyer bygget i 2001. Beboerne kan møtes i fellesrommet for sosialt samvær, og noen av boligene inngår i et bofellesskap med flere fellesrom, blant annet for helsepersonell. Bygget har parkeringsanlegg i underetasjen og ligger vakkert til ved Gandsfjorden.

Kontakt megler Elisabeth Helliesen for mer informasjon.

Borettslaget Gauselparken

Gullspennetunet 5, 4032 Stavanger

Borettslaget Gauselparken består av 59 omsorgsboliger bygget i 2002. 22 av boligene tilhører et bofellesskap med diverse fellesrom, blant annet for helsepersonell. Borettslaget har lukket parkeringsanlegg og ligger i kort avstand til både dagligvarebutikk, diverse næringsareal og offentlige kontorer på Hinna.

Kontakt megler Elisabeth Helliesen for mer informasjon.

Borettslaget Orion

Tellusveien 60, 4021 Stavanger

Borettslaget Orion består av 38 boliger i en lavblokk på tre etasjer, bygget i 1998. Det finnes fellesrom på hver etasje hvor beboerne kan møtes for sosialt samvær. I underetasjen har MS-foreningen et dagsenter for MS-pasienter. Bygget har også et parkeringsanlegg i underetasjen, og det ligger nært butikk og busstopp.

Kontakt megler Elisabeth Helliesen for mer informasjon.

Borettslaget Svend Foyd

Omsorgsbolig Svend Foyn_bygg

Svend Foynsgate, 4016 Stavanger

Borettslaget Svend Foyn består av 14 leiligheter, alle med tre rom. Leilighetene er fordelt mellom to bygninger fra 2000, og mellom byggene finnes et utomhusanlegg med beplantning og gangstier. Det er personheis i begge bygg og et garasjeanlegg med plass til åtte personbiler i underetasjen. Borettslaget ligger i rolige omgivelser nært kjøpesenteret Kilden i Hillevåg.

Kontakt megler Elisabeth Helliesen for mer informasjon.

Borettslaget Krosshaug

Krosshaughagen 6 og 10, 4085 Hundvåg

Borettslaget Krosshaug består av 22 boliger fordelt på to lavblokker bygget i 2002. Begge blokkene har fellesrom for sosialt samvær, personheis og vannbåren varme. Det finnes også et garasjeanlegg i underetasjen til en av blokkene. Borettslaget ligger i kort avstand til Øyane alders- og sykehjem på Hundvåg.

Kontakt megler Elisabeth Helliesen for mer informasjon.

Borettslaget Åseheimen

Bate_borettslaget åjseheimen

Solbakken 2A, 4321 Sandnes

Borettslaget Åseheimen består av 22 boliger, bygget i 2000. Boligene ligger i kort avstand til Åseheimen bo og aktivitetssenter. Borettslaget ligger på Sandved med kort avstand til dagligvarebutikken. 

Kontakt megler Elisabeth Helliesen for mer informasjon.

Borettslaget Firkanten

Borettslaget Firkanten_omsorgsbolig

Somaveien 86, 4314 Sandnes

Firkanten borettslag ligger sentralt til på Lura. Fysisk henger det sammen med Lura Boas. Borettslaget består av 20 leiligheter, alle ligger på bakkeplan og har terrassedører som fører rett ut til borettslagets grøntareal, men har også en egen liten «terrasse». Kortvei til stor Extra-butikk, Lurabyen og Kvadrat. Borettslaget har en egen avtale med et vaktmesterfirma.

Kontakt megler Elisabeth Helliesen for mer informasjon.