Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Om oss
  3. Storby-samarbeidet

Storby-samarbeidet

Storbybolig er et samarbeid mellom boligbyggelagene Bate i Stavanger og Sandnes, Usbl i Oslo, Vestbo i Bergen, TOBB i Trondheim, Boligbyggelaget NOBL i Bodø, BOB i Bergen og Bonord i Tromsø og Harstad. Samarbeidet ble etablert i 2008 og gir de tilsammen rundt 250 000 medlemmene muligheten til å skaffe seg bolig i de andre byene gjennom forkjøpsretten. 


Som medlem i ett av disse boligbyggelagene har du storbyansiennitet fra 1. oktober 2008, i TOBB fra tidligst 1. mai 2009, i BOB fra 1. september 2017, Boligbyggelaget NOBL fra 1. juli 2012.

Dersom du benytter deg av forkjøpsretten når du kjøper bolig i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget som boligen er tilknyttet. Når du kjøper bolig på forkjøpsrett i et annet boligbyggelag beholder du din oppsparte ansiennitet i ditt eget boligbyggelag.