Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Om oss
  3. Miljøfyrtårn

Vi er en miljøfyrtårnbedrift

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Bate ble godkjent som miljøfyrtårnbedrift i august 2008, og hadde siste resertifisering høsten 2018. Vi har utført miljøtiltak som har lønnet seg både økonomisk, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet i en global sammenheng. I Bate tar vi miljøet på alvor.

Bedriften ble vurdert i henhold til en miljøanalyse med fokus på internkontroll av HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, håndtering av avfall og utslipp, og transport- og klimaregnskap.

  • Vil du unngå miljøgebyret?

    Du kan snakke med banken din om elektroniske betalingsløsninger som e-faktura og avtalegiro.

  • Miljøgebyr på papirfaktura

    Før brukte vi store mengder papir på utfakturering av felleskostnader til beboere, men etter at vi i 2013 innførte miljøgebyr på 50 kroner per faktura, har mer enn 70 prosent av våre kunder og medlemmer gått over til elektroniske betalingsløsninger.