Vi er en miljøfyrtårnbedrift

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Bate ble godkjent som miljøfyrtårnbedrift i august 2008, og hadde siste resertifisering høsten 2018. Vi har utført miljøtiltak som har lønnet seg både økonomisk, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet i en global sammenheng. I Bate tar vi miljøet på alvor.

Bedriften ble vurdert i henhold til en miljøanalyse med fokus på internkontroll av HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, håndtering av avfall og utslipp, og transport- og klimaregnskap.

  • Vil du unngå miljøgebyret?

    Du kan snakke med banken din om elektroniske betalingsløsninger som e-faktura og avtalegiro.

  • Miljøgebyr på papirfaktura

    Før brukte vi store mengder papir på utfakturering av felleskostnader til beboere, men etter at vi i 2013 innførte miljøgebyr på 50 kroner per faktura, har mer enn 70 prosent av våre kunder og medlemmer gått over til elektroniske betalingsløsninger.