Mest relevante sider:

Si opp medlemskapet ditt

Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt i Bate. Ved utmelding mister du ansienniteten du har opparbeidet deg, og du vil ikke få den tilbake dersom du melder deg inn igjen. Du vil heller ikke få tilbakebetalt innmeldingsbeløpet eller årskontingenten.

Dersom du er andelseier i et borettslag tilknyttet Bate, kan du ikke si opp medlemskapet ditt.

For å si opp medlemskapet ditt i Bate kan du ta kontakt med Kundeservice på e-post kundeservice@bate.no.