Mest relevante sider:

Forsikring og Økonomi

Advokatfirma Bull Årstad

Hjelp med å skrive avtaler, brev, møter og rettslige prosesser
Advokatfirmaet Bull Årstad har kontor i Stavanger og Sandnes og dekker med sine 15 advokater de fleste juridiske arbeidsområder. Firmaets arbeid bygger på lang erfaring og høy kvalitet innenfor rådgivning og tvisteløsning i og utenfor domstolene.
Fordel
20 % rabatt
på veiledene timepris
1/2 time gratis konsultasjon 
per sak

Fordelen kan ikke kombineres med andre avtaler/rabatter.

Butikker


Advokat Bull Årstad DA 
Brødregata 7 , 4001 STAVANGER 
Advokatfirma Bull Årstad i Sandnes 
Kirkegata 7 , 4307 Sandnes
Advokatfirma Bull Årstad i Stavanger 
Brødregate 7 , 4001 Stavanger
Bull Aarstad DA Sandnes
Brødregata 7 , 4001 Stavanger